استاندارد های بین المللی و ایزو چرم

,
Leather

محصولات چرمی می توانند بسیار متفاوت باشند و اهداف مختلفی را دربر بگیرند. بنابراین استانداردهای مختلفی توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو برای بررسی چرم و ویژگی های مربوط به آن تدوین شده است، مانند آزمایش های فیزیکی برای تعیین مقادیر خاص، استفاده از مواد شیمیایی یا مقاومت آن در برابر سایش. در زیر میتوانید لیستی از این استانداردها را مشاهده کنید.

استاندارد های عمومی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


استاندارد های تخصصی

ISO 3379: 2015 (استاندارد بین المللی چرم (تعیین کشش و مقاومت سطح))

ISO 2417: 2016 (استاندارد بین المللی چرم (تعیین تست فیزیکی و مکانیکی چرم))

ISO 3378: 2002 (استاندارد بین المللی چرم (تعیین مقاومت چرم در برابر ترک خوردگی دانه های آن))

ISO 17228: 2015 (استاندارد بین المللی چرم (آزمایش برای ثبات رنگ))

ISO 4684: 2005 (استاندارد بین المللی تعیین مقدار مواد فرار چرم)

ISO 14930: 2012 (استاندارد بین المللی مربوط به چرم دستکش)

ISO 4048: 2018 (استاندارد بین المللی تعیین ماده دی کلرو متان و محتوای اسید چرب آزاد محلول در چرم)

ISO 5403: 2011 (استاندارد بین المللی مربوط به مقاومت چرم در برابر آب)

ISO 3376: 2020 (استاندارد بین المللی تعیین مقاومت کششی چرم)

ISO 5402: 2015 (استاندارد بین المللی تعیین مقاومت فلکس چرم)

ISO 17130: 2013 (استاندارد بین المللی تعیین تغییر چرم)

ISO 15703: 1998 (استانداردهای بین المللی ثبات خفیف رنگ چرم در اثر شستن)

ISO 10668: 2010 (استانداردهای بین المللی نشان برتر (ارزیابی و ارزش گذاری برند))

ISO 17131: 2020 (استانداردهای بین المللی چرم)

ISO 5433: 2013 (استانداردهای بین المللی چرم (پوست گاوی)

ISO 5432: 2013 (استانداردهای بین المللی چرم (پوست گوسفندی)

CE (استاندارد بین المللی محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))


 ISO 17025: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت آزمایشگاهی)

GMP (Good Manufacturing Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

(Good Automated Laboratory Practice) GALP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در اتوماسیون تولید)

GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

 (Good Service Practice) GSP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

SCC (ایمنی کار مدیران و کارکنان)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.