اخذ گواهینامه ایزو 45001

ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) را مشخص می کند و راهنمایی هایی را برای استفاده از آن ارائه می دهد تا سازمان ها را قادر سازد تا با جلوگیری از آسیب ها و بیماری های ناشی از کار و همچنین با بهبود فعال محیط های کاری ایمن و سالم را فراهم کنند. گواهینامه ایزو 45001 برای کاهش هر گونه عواملی که می تواند آسیب های جبران ناپذیری به کارمندان و مشاغل وارد کند ایجاد شده است. استانداردهای آن نتیجه تلاش زیاد کمیته ای متشکل از کارشناسان مدیریت ایمنی و بهداشت است که تعدادی از رویکردهای دیگر برای مدیریت سیستم‌از جمله ایزو 9001 و ایزو 14001 را از نزدیک بررسی کردند. علاوه بر این، استاندارد 45001 برای استفاده از سایر موارد بهداشت شغلی موجود طراحی شده است. و استانداردهای ایمنی، مانند OHSAS 18001، و همچنین استانداردهای کار، کنوانسیون ها و دستورالعمل های ایمنی ILO .

هدف نهایی ایزو 45001 که مخصوصاً برای مدیریت ارشد طراحی شده است، کمک به کسب‌وکارها است که محیط کاری سالم و ایمن را برای کارکنان خود و سایر افرادی که از محل کار بازدید می‌کنند، فراهم کنند. این هدف را می توان با کنترل عواملی که به طور بالقوه می تواند منجر به آسیب، بیماری‌و‌حتی مرگ شود، به دست آورد. در نتیجه، ایزو 45001 به کاهش هر گونه عاملی که مضر است یا خطری برای سلامت جسمی‌و‌یا‌روانی کارگران ایجاد می کند مربوط می شود.

متأسفانه، هزاران کارگر هر روز جان خود را به دلیل موارد قابل پیشگیری از شرایط نامطلوب محل کار از دست می دهند. در واقع، طبق گزارش ISO و سازمان بین المللی کار – یا ILO – بیش از 2.7 میلیون مرگ در سراسر جهان به دلیل حوادث شغلی رخ می دهد. علاوه بر این، سالانه 374 میلیون جراحت غیرکشنده رخ می دهد که منجر به غیبت 4 روز یا بیشتر از کار می شود.

این استاندارد چهارچوبی را فراهم می کند که از طریق آن می توان اهداف OSH را به طور موثر مدیریت کرد. به عنوان مثال، نیازهای کسانی را که زنجیره های تامین جهانی را مدیریت، استفاده یا بهره مند می کنند، برآورده می کند. همانطور که ایزو 9000 و استاندارد 14000 راه حل های توافقی برای مسائل مربوط به مدیریت کیفیت و حفاظت از محیط زیست در بازار جهانی ارائه کرده اند، استاندارد ایزو 45001 به راه حل هایی برای بهبود ایمنی کارگران در سراسر جهان کمک می کند.

ایزو45001 مواردزیرراپوشش می‌دهد:

 • شناسایی خطر، ارزیابی ریسک ها و فرصت ها.
 • مدیریت خطرات OH & S
 • الزامات قانونی و سایر الزامات
 • اهداف OHS و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
 • منابع، نقش ها، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار
 • شایستگی، آموزش و آگاهی
 • ارتباط، مشارکت و مشاوره
 • برنامه ریزی و کنترل عملیاتی
 • آمادگی و واکنش اضطراری
 • نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد
 • بهبود

سیستم مدیریت ایمنی‌ و‌ بهداشتی شغلی چیست؟

ایزو 45001 در مورد بهداشت و ایمنی که یکی از قدیمی ترین دغدغه های مهندسی است صحبت می کند. مهندسی بهداشت و سلامت عمومی از طریق ساخت قنات ها و سیستم های زهکشی فاضلاب، کیفیت زندگی مردم باستان را به شدت بهبود بخشید. کار با ماشین آلات می تواند وظایف خاصی را تا حد زیادی ساده کند، اما همچنین فضایی را برای حوادث خطرناک محل کار باز می گذارد. با انقلاب صنعتی، ماشین‌آلات بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدند و نیاز به ایمنی به نگرانی بسیار برجسته‌تری تبدیل شد.

علاقه‌ به ایمنی و بهداشت‌ شغلی‌ با آغازتمدن آغازشد، محققان دریافتند که حمورابی، پادشاه‌ بابل در قرن 18قبل از میلاد، قوانینی رابرای محافظت از ایمنی کارگران صادر کرد، از جمله:

اگر سازنده‌، خانه ای‌ برای کسی‌ بسازد و آن را درست نسازد و خانه ای که‌ساخته است در آن‌ بیفتد و صاحب آن را بکشد، آن‌سازنده کشته میشود.

مجازات ناظرانی‌ که‌ در اثر کوتاهی‌ در انجام کار خود باعث خسارت میشوند، مثلاً اگر کارگری در اثر اشتباه‌ یا سهل‌ انگاری ناظر دست‌ خود را از دست‌ بدهد،ب ازوی ناظرباید قطع‌ شود.

مصریان‌ باستان قوانینی را در مورد تعداد ساعات‌ کار و زمان استراحت کارگران درساخت اهرام وتهیه غذای گرم‌ برای آنها ثبت می کردند. آنها همچنین‌ برخی ازبیماری های ناشی از صنایع خاص را تعریف کردند و شرح جامعی از بیماری‌هایی که در اثر استنشاق گرد و غبار به کارگران در تیز کردن‌ سلاح ها مبتلا می‌شد، ارائه دادند، زیرا در آن زمان‌ سلاح‌ها از گرانیت ساخته می‌شدند و همچنین کارگران‌ در معادن‌ سنگ گرانیت ابلیسک های فرعون را مجسمه‌ سازی کردند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) فراتر از برنامه سلامت و ایمنی شما را در بر می گیرد. این شامل خط‌مشی‌ها، سیستم‌ها، استانداردها و سوابق بهداشتی و ایمنی می‌شود و شامل ادغام فعالیت‌ها و برنامه‌های ایمنی و بهداشت شما در سایر فرآیندهای تجاری شما می‌شود. داشتن یک سیستم مدیریت موثر توانایی شما را در شناسایی مستمر خطرات و کنترل خطرات در محل کارتان بهبود می بخشد.

هدف سیستم مدیریت OH&S ارائه چارچوبی برای مدیریت ریسک های OH&S است. نتایج‌ در نظرگرفته‌ شده‌ از سیستم مدیریت OH&S جلوگیری‌ ازصدمات ناشی‌ از کار و بیماری‌های ناخوشایند برای کارگران و ایجاد محل کار ایمن و سالم است. در نتیجه، حذف خطرات و به حداقل رساندن خطرات OH&S با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی مؤثر برای سازمان بسیار مهم است. هنگامی که این اقدامات توسط سازمان از طریق سیستم مدیریت OH&S اعمال می شود، عملکرد OH&S آن را بهبود می بخشد. یک سیستم مدیریت OH&S هنگام انجام اقدامات اولیه برای رسیدگی به فرصت‌ها برای بهبود عملکرد OH&S می‌تواند موثرتر و کارآمدتر باشد.

پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت OH&S مطابق با این سند، سازمان را قادر می‌سازد تا ریسک‌های OH&S خود را مدیریت کرده و عملکردOH&Sخود را بهبود بخشد. یک سیستم مدیریت OH&S می تواند به سازمان کمک کند تا الزامات قانونی و سایر الزامات خود را برآورده کند.

اجزای یک سیستم مدیریت‌ ایمنی‌ و بهداشت‌ شغلی‌ موثر:

 • رهبری و تعهد مدیریت:

رهبری و تعهد توسط مدیریت ارشد (مدیر عامل یا بیشتر مدیران ارشد) چشم انداز را فراهم می کند، خط مشی را تعیین می کند، اهداف را تعیین می کند و منابعی را برای رهبری و پشتیبانی از اجرای برنامه ها و سیستم مدیریت OHS فراهم می کند.

 • رویه های کار ایمن و دستورالعمل های مکتوب:

رویه ها و شیوه های کار ایمن تضمین می کند که همه افراد در سازمان مسئولیت های خود را می دانند و می‌توانند وظایف خود را به طور موثر انجام دهند. باید رویه های کاری ایمن در سطح سازمانی وجود داشته باشد، مانند نحوه انجام ارزیابی ریسک‌ و همچنین‌ در سطح‌کارگر، مانند نحوه قفل کردن به درستی.

 • آموزش و آموزش ایمنی و بهداشت:

همه افراد در محل کاراز مدیریت ارشد گرفته تا کارگران خط مقدم – باید مسئولیت های خود را در اجرای و حفظ یک محل کار سالم و ایمن درک کنند. مدیریت ارشد باید نقش خود را در ایجاد خط مشی ها و هدایت مستمر سیستم و برنامه های مدیریت OHS درک کند. کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارگران برای انجام وظایف خود آموزش دیده، واجد شرایط و صلاحیت هستند. سرپرستان باید دستورالعمل و نظارت کافی را به کارگران ارائه دهند تا بتوانند با خیال راحت کار خود را انجام دهند. و کارگران باید با توجه به نحوه آموزش آنها با خیال راحت کار کنند.

 • شناسایی خطرات و مدیریت ریسک:

مدیریت خطر در محل کار شما شامل شناسایی خطرات، ارزیابی خطرات موجود در آن خطرات و کنترل خطرات برای جلوگیری از آسیب دیدن کارگران شما می شود.

 • بازرسی اماکن، تجهیزات، محل کار و شیوه های کاری:

بازرسی محل کار می تواند به شما کمک کند تا به طور مستمر خطرات را شناسایی کرده و از ایجاد شرایط کاری ناایمن جلوگیری کنید.

 • بررسی حوادث:

انجام تحقیقات حادثه به شناسایی علل فوری و ریشه ای شرایط ناایمن کمک می کند. همچنین راه هایی را برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده مشخص می کند. مقررات ایمنی و بهداشت شغلی الزامات خاصی برای مستندات و گزارشات بررسی حادثه دارد که کارفرمایان ملزم به رعایت آن هستند.

 • مدیریت برنامه:

ارزیابی منظم میزان عملکرد سازمان شما در رسیدن به اهداف ایمنی و سلامت برای بهبود سیستم مدیریت OHS ضروری است. نگهداری سوابق دقیق از فعالیت های سیستم مدیریت OHS شما اطلاعات مفیدی را برای کمک به بهبود مستمر شما ارائه می دهد.

 • کمیته مشترک بهداشت و ایمنی و نمایندگان:

کمیته های مشترک بهداشت و ایمنی و نمایندگان بهداشت و ایمنی با گرد هم آوردن کارفرمایان و کارگران به سازمان کمک می کنند تا مشترکاً مسائل بهداشت و ایمنی در محل کار شما را شناسایی و حل و فصل کنند. آنها همچنین در توسعه و اجرای سیستم مدیریت OHS شما مشارکت دارند.

 • ممیزی سیستم:

حسابرس COR جنبه های کلیدی سیستم مدیریت OHS شما را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند که کیفیت و اثربخشی آن مطابق با انتظارات استانداردها و دستورالعمل های برنامه COR است. این به حفظ اعتبار و ارزش گواهینامه های COR کمک می کند.

مزایای اخذ ISO 45001 و پیاده سازی سیستم مدیریت‌ ایمنی‌ و بهداشت‌ شغلی

بهبود ایمنی کارکنان

بارزترین مزیت ایزو 45001 پتانسیل کاهش بیماری ها و آسیب های محیط کار است. طبق آمار اداره آمار کار (BLS) تنها در ایالات متحده، در سال 2017، 5147 کارگر در حین کار جان خود را از دست دادند – بیش از 14 مرگ در هر روز. استاندارد ایزو 45001 ابزارهایی را برای نجات جان افراد و جلوگیری از صدمات به سازمان شما می دهد.

افزایش اعتماد ذینفعان

فراتر از مزایای آشکار، پیروی از استاندارد 45001 راهی برای نشان دادن به مشتریان، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران است که در حفظ امنیت مردم جدی هستید. وقتی ذینفعان به توانایی های شما برای حفظ یک محیط کاری ایمن اطمینان دارند، به احتمال زیاد تمایل دارند با شما تجارت کنند. نه تنها این، بلکه کمتر احتمال دارد هر تصمیمی که می گیرید را بررسی کنند.

افزایش بهره وری

سازمان بین‌ المللی کار گزارش می‌دهد که سالانه 374 میلیون آسیب ناشی از کار غیرکشنده رخ می‌دهد که منجر به بیش از 4 روز غیبت از کار می‌شود. هر زمان که کارگری مجروح می شود و نمی تواند به کار خود بازگردد، بهره وری آسیب می بیند. شما زمان استخدام و آموزش جایگزین را از دست می دهید. و اگر تجهیزاتی در حین تصادف آسیب ببینند، ممکن است مجبور شوید به طور موقت عملیات را خاموش کنید.

هزینه های بیمه کمتر

همانطور که راننده ایمن بودن می تواند نرخ بیمه خودروی شما را پایین نگه دارد، توجه به ایمنی محل کار می تواند به کاهش هزینه های بیمه تجاری کمک کند. با کاهش خطر آسیب، احتمال نیاز یک کارگر برای ثبت ادعا را نیز کاهش می دهید. در نتیجه، کارفرمایانی که یک سیستم مدیریت موفق ایزو 45001 را پیاده‌سازی می‌کنند ممکن است از هزینه‌ها و حق بیمه‌های کمتری برخوردار شوند، از جمله غرامت کارگر.

تقویت‌ مشارکت‌ و مسئولیت پذیری‌ مدیریت

استاندارد جدید ایزو 45001 تعهد از بالا به پایین به ایمنی را می طلبد. استاندارد 45001 با قرار دادن ایمنی و سلامت بخشی از سیستم مدیریت یک سازمان، مدیران C-suite را مسئول سلامتی کارگران می‌داند.

استاندارد ایزو 45001 ویرایش 2018 و تفاوت آن با OHSAS 18001

ایزو 45001 بر اساس OHSAS 18001 یک استاندارد جدید و متمایز است، نه یک تجدید نظر یا به روز رسانی، و قرار است طی سه سال آینده به تدریج اجرا شود. بنابراین سازمان‌ها برای حفظ انطباق سازمانی باید در تفکر و شیوه‌های کاری فعلی خود تجدید نظر کنند.

تفاوت اصلی بین این دو استاندارد این است که ایزو 45001 یک رویکرد پیشگیرانه را اتخاذ می کند که مستلزم ارزیابی خطرات و اصلاح آنها قبل از ایجاد حوادث و صدمات است، در حالی که OHSAS 18001 یک رویکرد واکنشی را اتخاذ می کند که صرفاً بر خطرات متمرکز است و نه راه حل ها.

تفاوت های‌ ایزو 45001‌ ویرایش‌ 2018‌ با‌ :OHSAS 18001

اهداف و عملکرد

در ISO 45001، تمرکز فزاینده ای بر اهداف به عنوان محرک های بهبود و ارزیابی عملکرد وجود دارد. این اهداف می تواند در موضوعاتی مانند مشارکت کارگران، ارتباطات داخلی و خارجی و تدارکات باشد.

ساختار

ساختار استاندارد 45001 بر اساس ضمیمه SL است، که چارچوبی برای سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO است که پیاده سازی را آسان تر و کارآمدتر می کند.

تعهد رهبری و مدیریت

ایزو 45001 نیاز به تاکید بیشتر بر مدیریت ارشد دارد تا به طور فعال سلامت و ایمنی را در سیستم مدیریت کلی سازمان بگنجاند.

مدیریت ریسک و فرصت

با ISO 45001، شرکت‌ها برای رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌هایی که ممکن است تولید را مختل کنند، تعیین، بررسی و اقدام می‌کنند. اگرچه ISO 45001 هر دو را در نظر می گیرد، OHSAS 18001 منحصراً به خطرات می پردازد.

سوالات متداول درباره ایزو 45001

1. آیا سازمان من به گواهینامه ایزو 45001 نیاز دارد؟

بررسی عملکرد سیستم یک بخش حیاتی از ایزو 45001 است. به همین دلیل توصیه می شود که سازمان ها ممیزی های داخلی را برای بازرسی نحوه عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی خود انجام دهند. برای اخذ ایزو 45001 شما می توانید از یک مشاوره خارجی کمک بگیرید یا خودتان به صورت مستقل مستندات استاندارد 45001 را پیاده کنید. جهت دریافت مشاوره اخذ ایزو 45001 طاها مدیران آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشد.

2. مراحل دریافت گواهینامه ایزو 45001 در طاها مدیران چگونه است؟

هدف ما این است که مراحل اخذ گواهینامه را تا حد امکان برای شما ساده کنیم. شما در ۶ مرحله میتوانید گواهینامه ایزو دریافت کنید. سیستم مدیریت زیست محیطی بر بهبود مستمر متمرکز است، بنابراین ما به طور منظم از شما بازدید خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که شما در مسیر بهبود مستمر هستید. برای استعلام هزینه و اخذ گواهینامه ایزو 45001 میتوانید از اینجا اقدام کنید.

3. چطور میتونم به سرممیز رسمی ISO 45001 تبدیل بشم؟

دوره های آموزشی سر ممیزی آکادمی طاها مدیران یک راه عالی برای کسب دانش مورد نیاز سر ممیز ایزو 45001 و سایر استاندارد های ایزو را در اختیار شما قرار می دهد. با شرکت در این دوره ها بصورت عملی و کارگاهی تمام موارد مورد نیاز را خواهید آموخت و در انتها می توانید گواهینامه بین المللی معتبر دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به دوره‌های آموزشی آکادمی طاها مدیران سر بزنید.

طاها مدیران چگونه می‌تواند در فرآیند دریافت ایزو به شما کمک کند؟

صدور ایزو مقرون‌ به صرفه

ما فرآیند دریافت ایزو را بدون هیچ گونه اتلاف وقت انجام می‌دهیم و سعی میکنیم پروژه را با کیفیت بالا و در کمترین زمان ممکن به شما تحویل دهیم. همچنین شرایط پرداخت متنوعی را برای شما قرار دادیم تا در پرداخت هزینه‌ها راحت باشید.

مشاوران و بازرسان متخصص طاها مدیران

مشاوران و بازرسان متخصص

بدون شک سابقه و تخصص یم مشاوران و بازرسان، یکی از دلایل اصلی پیشرفت ما در زمینه صدور ایزو بوده‌است.مشاوران ما با وسواس زیاد به پیاده‌سازی استاندارد در سازمان شما می‌پردازند تا شما در نهایت بتوانید به موفقیت برسید و گواهینامه معتبر دریافت کنید.

سادگی اخذ ایزو با طاها مدیران

سادگی اخذ ایزو با طاها مدیران

ما الزامات ایزو را طوری در سازمانتان پیاده‌سازی می‌کنیم که با مجموعه شما همخوانی بیشتری داشته باشد تا بتوانید به راحتی از مزایای ایزو استفاده کنید. مشاوران ما در فرآیند اخذ ایزو تا لحظه دریافت گواهینامه همراه شما هستند، حتی در روز ممیزی به عنوان یکی از پرسنل شما حضور پیدا کرده و از شما دفاع میکنند.

هزینه اخذ گواهینامه ایزو 45001

برای درخواست استعلام هزینه و اخذ گواهینامه ایزو معتبر اقدام کنید.

استعلام قیمت و اخذ ایزو 14001