گواهینامه IATF 16949 و مزایای استاندارد IATF 16949