ISO 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون

ISO 17025


ISO/IEC 17025 (الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون) استاندارد بین المللی است که الزامات عمومی را برای عملکرد باصلاحیت، بی طرفانه و سازگار آزمایشگاه ها تعیین می کند. این استاندارد فعالیت هایی را که باید در عملیات آزمایشگاهی گنجانده شوند مشخص می کند تا اعتماد به نفس در توانایی تولید نتایج آزمون کالیبراسیون و نمونه گیری معتبر و قابل اعتماد را افزایش دهد.
ISO / IEC 17025 همراه با ISO ، پایه ایزو ISO15189 هستند که (الزامات خاص صلاحیت و کیفیت و همچنین اعتبار آزمایشگاه های پزشکی) را مشخص می کند.

آزمایشگاه های تست چیست؟

آزمایشگاه های تست ویژگی های نمونه مورد آزمایش را برای ارزیابی انطباق تعیین می کنند. به عنوان مثال، آزمایش یک نمونه غلات (نمونه مورد آزمایش) برای بررسی اینکه آیا مقدار سموم دفع آفات موجود در آن از حدود قانونی (مطابقت) برخوردار است و یا خیر.

آزمایشگاه های کالیبراسیون چیست؟

آزمایشگاه های کالیبراسیون، یک ابزار اندازه گیری با دقت ناشناخته را با یکی از دقت های شناخته شده مقایسه می کنند. به عنوان مثال، از انجام کالیبراسیون می توان اطمینان حاصل کرد که ترازو در فرودگاه (ناشناخته) چمدان شما را با مقایسه داده های ارائه شده در مورد آن در برابر قطعات جرم معتبر (شناخته شده)، به طور دقیق وزن می کند.
اهدافی که دریافت این گواهینامه برای سازمان شما به ارمغان می آورد:

  • ارتقا اطمینان از عملکرد آزمایشگاه ها:
    این سند با هدف ارتقا اطمینان از عملکرد آزمایشگاه ها تهیه شده است و شامل الزاماتی برای آزمایشگاه ها است تا بتوانند نشان دهند که طبق قوانین کار می کنند و قادر به ایجاد نتایج معتبر هستند. آزمایشگاه هایی که مطابق با این سند هستند نیز به طور کلی مطابق با اصول ISO9001 کار می کنند.
  • بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت و دستیابی به نتایج بهتر:
    این استاندارد نیاز به آزمایشگاه برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت ها دارد. پرداختن به هر دو خطرات و فرصت ها زمینه ای برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت، دستیابی به نتایج بهتر و جلوگیری از اثرات منفی ایجاد می کند.
  • تسهیل همکاری و تبادل اطلاعات:

آزمایشگاه وظیفه تصمیم گیری در مورد خطرات و فرصت های لازم را بر عهده دارد. استفاده از این سند همکاری بین آزمایشگاه ها و ارگان های دیگر را تسهیل می کند و به تبادل اطلاعات و تجربه و هماهنگی استانداردها و رویه ها کمک می کند. در صورت مطابقت آزمایشگاه ها با این سند، پذیرش نتایج بین کشورها تسهیل می شوند.

مزایای ایزو ۱۷۰۲۵

مزایای این استاندارد شامل مزایای استراتژیک، تجارت خارجی و بهبود داخلی می شوند، که ادامه بیان می شود:


افزایش اعتماد مشتری:

دریافت ISO / IEC 17025: 2017 نشان می دهد که یک آزمایشگاه قادر به ارائه نتایج معتبر مداوم است، افرادی که کارها را انجام می دهند دارای صلاحیت هستند و تمام نتایج اندازه گیری معتبر را می توان به وسیله (سیستم بین المللی واحدها SI ( و یا هرسیستم معتبر و مناسب دیگر ردیابی کرد. قابلیت ردیابی و نتایج معتبر باعث پذیرش نتایج در جوامع بین المللی می شود.

تجارت مبتنی بر ریسک:

ایجاد یک تجارت مبتنی بر ریسک فعال و فرهنگ کیفیت: فعالیت ها، سیاست ها و اهداف کیفی تعریف شده پایه و اساس جهت گیری استراتژیک سازمان هستند. فرهنگ تفکر مبتنی بر ریسک، عملیات مقرون به صرفه و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را هدایت می کند. آزمایشگاه باید اقدامات لازم را برای رفع خطرات و بهبود رویه ها برنامه ریزی کند و اطمینان حاصل کند که خطرات عمده کیفی مربوط به آزمایش ها و کالیبراسیون ها شناسایی شده و کنترل می شوند.

اطمینان از اعتبار آزمایشگاه شما:

روش های تست و کالیبراسیون شما باید بررسی و ممیزی شوند تا اطمینان حاصل شود که از آخرین فناوری و اسناد موجود استفاده می کنید. ارزیابی توسط یک سازمان اعتباربخشی شخص ثالث تأیید می کند که آزمایشات و کالیبراسیون توسط متخصصان آزمایشگاهی آموزش دیده به درستی انجام شده اند.


ایجاد فضای حرفه ای و غرورآفرین:

ارزیابی توسط شخص ثالث، که در آن حسابرسان به بخش ها و مراحل دقت نظر کامل دارند و همه کارهای شما را بررسی می کنند، ممکن است کمی دشوار باشد اما با پایان کار حسابرس، احساس موفقیت و غرور خواهید داشت. اعتباربخشی به سازمان شما احساس غرور برای کل سازمان را فراهم می کند.

چرا ایزو ۱۷۰۲۵ را در سازمان خود پیاده سازی کنید؟

نمونه گیری آزمایشگاهی، آزمایش و ارزیابی انطباق از عوامل مهم توانمندسازی فناوری و تجارت هستند. ISO / IEC 17025 به هماهنگی رویه ها و روش های استاندارد کمک می کند، همکاری بین آزمایشگاه ها و ارگان های دیگر را تسهیل می کند و باعث پذیرش نتایج در جوامع بین المللی می شود.

آیا ایزو ۱۷۰۲۵ برای سازمان شما مناسب است؟

ایزو ۱۷۰۲۵ برای تمامی آزمایشگاه هایی که انجام تست و نمونه گیری و همچنین کالیبراسیون را بر عهده دارند و از اهداف آنها مورد اطمینان قرار گرفتن از سوی تامین کنندگان و نهادهای معتبر بین المللی است، در هر ابعاد و اندازه ای که باشند ضروری است.

مراحل صدور گواهینامه:

مرحله اول

فرم شناخت طاها مدیران را تکمیل کنید تا بتوانیم شرکت و نیازهای شما را درک کنیم. این کار را می توانید با تکمیل فرم درخواست رسمی آنلاین انجام دهید. ما از این اطلاعات برای تعریف دقیق دامنه ارزیابی شما استفاده خواهیم کرد.

مرحله دوم

هنگامی که درخواست شما را مشاهده کرده ایم، با شما تماس خواهیم گرفت و متناسب با نوع درخواست شما اطلاعات لازم را برای شروع همکاری به شما خواهیم داد. زمانی که سازمان شما شرایط لازم برای دریافت گواهینامه را داشت، همکاران ما حسابرسی اولیه صدور گواهینامه را تشکیل می دهند. توجه داشته باشید همکاران ما در روز ممیزی در کنار شما خواهند بود و از مجموعه شما دفاع میکنند.

مرحله سوم

پس از یک ممیزی موفق، گواهینامه استاندارد مورد نیاز صادر می شود. گواهینامه به مدت سه سال معتبر است و از طریق یک برنامه ممیزی نظارت سالانه و یک ممیزی مجدد برای تایید صلاحیت سه ساله حفظ می شود.

مقالات ISO 17025: