GEP چیست؟

عملکرد مهندسی خوب (GEP) روش ها و استانداردهایی است که می تواند در طول چرخه عمر یک فعالیت مهندسی، پروژه یا تجهیزات برای اطمینان از ارائه راه حل های مناسب و مقرون به صرفه به کار رود.

GEP شامل مشخصات، طراحی و بررسی و تأیید فعالیت ها است. و باید تمام الزامات پروژه و کاربر قابل اجرا از جمله GxP، ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست، ارگونومی، عملیاتی، نگهداری، استانداردهای صنعتی شناخته‌شده و سایر الزامات قانونی را در نظر بگیرد.

مفاد مرتبط با کیفیت و خطرات باید در مشخصات، طراحی، تدارکات و سایر اسناد قراردادی برای سیستم های مهندسی گنجانده شود. مستندات چرخه عمر شامل ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، مشخصات، طراحی، تأیید، نصب، راه اندازی و صلاحیت، پذیرش گردش مالی مالک و نگهداری باید به عنوان بخشی از GEP تهیه شود.

آیا GEP مورد نیاز است؟

GEP توسط مقررات GMP الزامی نیست. با این حال، پیاده سازی و استفاده مؤثر از اصول GEP، نتایج پروژه، بهره وری تیم، کارایی هزینه را بهبود می بخشد و همچنین نوآوری و انطباق فناوری را هدایت می کند.

سیاست های سیستم مدیریت کیفیت: کلید عملکرد مهندسی خوب

هر صنعتی دارای نوعی ریسک مرتبط است – برخی به اندازه کافی “خوش شانس” هستند که فقط باید با ریسک مالی روبرو شوند، در حالی که برخی دیگر در مورد ایمنی مصرف کنندگان خود (به عنوان مثال، بیماران) با خطر نهایی روبرو هستند.

تولید داروها مطمئناً صنعت پرخطری است. با این حال، ریسک بالا معمولاً می‌تواند به معنای پاداش بالا نیز باشد، که اغلب اوقات می‌تواند تولیدکنندگان دارو را ترغیب کند که تمرکز خود را بیشتر از سود بر روی ایمنی بگذارند.

بیشتر بدانید: GMP (عملکرد خوب در تولید)

GEP-Good-Engineering-Practice

این مقاله اهمیت سیستم مدیریت کیفیت مهندسی (EQMS) را به عنوان یک عنصر کلیدی برای ایجاد یک فرآیند مؤثر عملکرد خوب مهندسی (GEP) مورد بحث قرار می‌دهد که سازمان‌های مهندسی و تضمین کیفیت می‌توانند از آن برای کمک به بهبود تعالی عملیاتی و به حداقل رساندن یا حذف خطرات بالقوه برای کیفیت محصول استفاده کنند.

استفاده از اصول GEP نتایج پروژه، بهره‌وری تیم، کارایی هزینه، درک فرآیند، تضمین کیفیت را بهبود می‌بخشد و همچنین به دستیابی آسان‌تر به انطباق مقررات و اجرای نوآوری‌های تکنولوژیک کمک می‌کند.

GEP یکی از مفاهیم کلیدی برای اطمینان از معرفی تجهیزات و سیستم‌ها به تأسیسات است که الزامات کاربر و نظارتی را برآورده می‌کند و در عین حال مقرون‌به‌صرفه، سازگار و مستند است.

مفاهیم کلیدی

فعالیت های GEP شامل مفاهیم کلیدی زیر است:

 • مهندسی پروژه
 • عملکرد‌های رایج
 • عملیات و نگهداری

سه مفهوم در هسته اکثر فعالیت های GEP عبارتند از:

 • مدیریت ریسک
 • مدیریت هزینه
 • ساماندهی و کنترل

اهمیت رشته های مهندسی پروژه و عملیات و تعمیر و نگهداری و “روش های مشترک” که بین این دو مشترک است همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

GEP-Core-Concept

سیستم مدیریت کیفیت مهندسی

اولین “عمل مشترک” یا مؤلفه نهادینه کردن GEP مؤثر در سازمانی که به دنبال کسب منافع کامل از GEP است، داشتن استانداردها و رویه های مکتوب برای مفاهیم و عناصر کلیدی GEP است. ما اینها را سیاست ها، استانداردها، رویه ها و غیره می نامیم. «سیستم مدیریت کیفیت مهندسی (EQMS)» که باید توسط همان کنترل‌ها پشتیبانی شود (مانند بررسی اسناد، تأیید، مدیریت تغییر، کنترل ذخیره‌سازی/بازیابی، آموزش و غیره) برای اسناد و مدارک مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت یک محیط تولیدی.

EQMS پایه و اساس یک فرآیند طراحی، مشخصات و تأیید بسیار مؤثر، مستند و اجرا شده را ایجاد می کند. خط‌ مشی‌ها و رویه‌های EQMS استانداردسازی بهترین شیوه‌ها را در یک سازمان ممکن می‌سازد که منجر به «تعالی عملیاتی» مهندسی شود. این منجر به ارائه و دستیابی مداوم به راه‌حل‌های مهندسی مقرون‌به‌صرفه می‌شود که الزامات حیاتی تعریف‌شده توسط کاربر را برآورده می‌کند و اطمینان می‌دهد که سیستم (مانند تسهیلات، فرآیند، سیستم کامپیوتری و غیره) برای استفاده مورد نظرش مناسب است.

ISO 17024 درباره چیست؟

ISO/IEC 17024 استاندارد بین المللی مربوط به ارزیابی انطباق برای ارگان هایی است که صدور گواهینامه افراد را انجام می دهند. مؤسسات صدور گواهینامه که دارای اعتبار این استاندارد هستند، رویکرد کیفی بی طرفانه و دقیقی را نشان داده اند و مشتریان آنها می توانند به پرسنل دارای گواهینامه اطمینان داشته باشند.

این گواهینامه برای چه کسانی مفید است؟

 • نهادهای صدور گواهینامه افراد که در حال حاضر معتبر هستند یا به دنبال تأیید اعتبار هستند
 • مدیریت
 • حسابرسان داخلی
 • ارزیابان یا مشاوران

آخرین نسخه استاندارد

آخرین نسخه استاندارد ISO/IEC 17024:2012 از جولای ۲۰۱۲ است و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ بررسی و تایید شد.

تغییرات عمده بین نسخه ۲۰۰۳ و نسخه ۲۰۱۲ اطلاعات دقیق در مورد توسعه طرح برای صدور گواهینامه افراد است. در نسخه ۲۰۰۳، نهاد صدور گواهینامه ملزم به داشتن کمیته طرح بود که مسئولیت کلی توسعه طرح را بر عهده دارد، اما در مورد اجزایی که باید در این طرح گنجانده شوند، توضیحی ارائه نکرده است. نسخه ۲۰۱۲ دارای یک بند کامل (بند ۸) است که اطلاعات دقیقی در مورد اجزایی که باید در توسعه و نگهداری طرح گنجانده شوند ارائه می کند اما به مالک طرح اجازه می دهد خارج از نهاد صدور گواهی افراد باشد.

نتایج دریافت این گواهینامه

 • الزامات نهادهای گواهی کننده افراد را درک کنید.
 • قصد و نیت پشت الزامات مختلف استاندارد را بفهمید.
 • بتوانید استاندارد را در نقش خود اعمال کنید.
 • قادر به پیاده سازی ISO/IEC 17024 به منظور کسب یا حفظ اعتبار باشید.

درباره ISO 17020 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت صلاحیت سازمان های بازرسی بدانید.

iso-17024-استاندارد-نهاد-های-صدور-گواهینامه-فردی

الزامات

این گواهینامه شامل الزاماتی در زمینه های زیر است:

 • الزامات عمومی
 • الزامات ساختاری
 • منابع مورد نیاز
 • سوابق و اطلاعات مورد نیاز
 • طرح صدور گواهینامه (توسعه)
 • الزامات فرآیند صدور گواهینامه
 • الزامات سیستم مدیریت

الزامات ساختاری

این بخش الزامات ساختاری برای نهادهای صدور گواهینامه افراد را شرح می دهد. الزامات ساختاری شامل معیارهایی برای ساختار سازمانی نهاد صدور گواهی افراد از جمله نحوه مدیریت آن است. الزامات خاص مربوط به ساختار سازمان در رابطه با آموزش در این بخش گنجانده شده است. به طور خاص، اگر سازمان صدور گواهینامه آموزش نیز ارائه دهد، باید نشان دهد که چگونه بی طرفی گواهینامه توسط آموزش به خطر نمی افتد.

منابع موردنیاز

این بخش منابع مورد نیاز برای مراجع صدور گواهی افراد را شرح می دهد. منابع مورد نیاز شامل معیارهایی برای پرسنل و کارکنان سازمان است. الزامات خاص برای افراد (اعم از داخل سازمان و خارج از سازمان مانند مشاوران و داوطلبان) درگیر در فعالیت های صدور گواهینامه و همچنین معیارهای مرتبط با برون سپاری به سایر ارگان ها گنجانده شده است. این بخش همچنین شامل الزامات سایر منابع مانند تجهیزات معاینه مورد نیاز برای اجرای فعالیت های صدور گواهینامه می باشد.

سوابق و اطلاعات مورد نیاز

این بخش سوابق و الزامات اطلاعاتی برای مراجع صدور گواهی افراد را شرح می دهد. الزامات شامل معیارهای مربوط به سوابق متقاضیان، نامزدها و افراد گواهی شده است. الزامات مربوط به اطلاعاتی که باید عمومی شود و همچنین اطلاعاتی که باید محرمانه نگه داشته شوند در این بخش گنجانده شده و معیارهای امنیت اطلاعات شرح داده شده است.

طرح صدور گواهینامه

این بخش شامل الزامات فرآیند صدور گواهینامه از جمله معیارهای فرآیند درخواست صدور گواهینامه، فرآیند ارزیابی، فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد صدور گواهینامه می باشد. ضوابط تعلیق، پس گرفتن یا کاهش دامنه صدور گواهینامه و الزامات صدور گواهینامه مجدد در این بخش گنجانده شده است. این بخش همچنین شامل الزامات استفاده از گواهی‌ها، آرم‌ها و علائم و الزامات مربوط به درخواست‌ها و شکایات است.

الزامات سیستم مدیریت

این بخش، نهاد صدور گواهینامه افراد را ملزم به ایجاد، مستندسازی، پیاده سازی و نگهداری یک سیستم مدیریتی می کند که بتواند الزامات استاندارد را پشتیبانی کند. ارگانی که سیستم مدیریتی مطابق با ISO 9001 ایجاد کرده و نگهداری می کند و قادر به پشتیبانی از ISO/IEC 17024 است، الزامات سیستم مدیریت ISO/IEC 17024 را برآورده می کند.

استانداردهای ISA

استانداردهای ISA به متخصصان اتوماسیون کمک می کند تا فرآیندها را ساده کرده و ایمنی، کارایی و سودآوری صنعت را بهبود بخشند. بیش از ۱۵۰ استاندارد در جهان وجود دارد که درباره حدود ۴۰۰۰ حوزه تخصصی سخن می‌گویند. از سال ۱۹۴۹، ISA به عنوان منبع خبره برای استانداردهای صنعت اجماع سیستم های اندازه گیری و کنترل شناخته شده است.

ویژگی های کلیدی، مزایای استانداردها

بازگشت سرمایه مستقیم با موارد زیر:

 • کاهش هزینه های نصب و راه اندازی
 • کاهش نیاز به نگهداری موجودی های بزرگ
 • امکان تعویض اجزاء
 • بهبود طراحی با تلاش “سفارشی” کمتر
 • افزایش ایمنی

استفاده از استانداردها در صنعت:

 • ارتباطات را بهبود می بخشد
 • کاربرد عملی دانش تخصصی را فراهم می کند
 • نشان دهنده سال ها تجربه است و از نیاز به شروع هر پروژه از پایه جلوگیری می کند

استانداردها به شما کمک می کنند تا به برتری عملیاتی دست یابید:

 • بهبود کارایی
 • کاهش هزینه های نگهداری
 • کاهش زمان خرابی
 • افزایش عملکرد
 • پس انداز
ISA-ISA5-استاندارد-کنترل-و-اندازه-گیری

بیشتر بدانید: استاندارد بین المللی ISO 10012 درباره مدیریت اندازه گیری

ISA5 درباره چیست؟

ISA5 بر کار گروه های کاری نظارت می کند که استانداردها، اقدامات توصیه شده و گزارش های فنی را برای مستندسازی و نشان دادن ابزارها و سیستم های اندازه گیری و کنترل مناسب برای همه صنایع تولید می کنند.

هدف استاندارد ISA5

ISA5 ایجاد شده تا ابزاری برای مستندسازی و نشان دادن کاربردها و عملکردهای ابزارها و سیستم‌های اندازه‌گیری برای هماهنگ کردن فعالیت‌های گروه‌های کاری و کنترل باشد. علاوه بر این، ISA5 ارتباط بین گروه های کاری ISA5 و سایر کمیته های فعال در این زمینه را تضمین می کند. این کمیته همچنین در صورت لزوم با نهادهای استاندارد بین‌المللی ارتباط برقرار می‌کند.

گروه های کاری ISA5 فعال در حال حاضر:

 • ISA5.1، نمادهای ابزار دقیق و شناسایی، کار بر روی بازنگری استاندارد ISA-5.1.
 • ISA5.7، توسعه و استفاده از نمودارهای جریان فرآیند و نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق، کار بر روی پذیرش ISA از ISO 10628-2، نمودارها برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی – نمادهای گرافیکی.
 • ISA5.9، الگوریتم های کنترل کننده و عملکرد، کار بر روی یک گزارش فنی در مورد الگوریتم کنترل PID.

ماموریت

کیفیت و یکپارچگی فنی و کارایی.

آیا می خواهید گواهینامه شما معنی خاصی داشته باشد؟ آیا مشتریان شما می توانند اطمینان داشته باشند که محصولات شما در سخت ترین شرایط عملکرد خوبی خواهند داشت؟

تاییدیه FM یک رهبر بین المللی در خدمات تست و صدور گواهینامه شخص ثالث است. ما محصولات و خدمات پیشگیری ازهدر رفت اموال را – برای استفاده در تاسیسات تجاری و صنعتی – آزمایش می‌کنیم تا تأیید کنیم که آنها با استانداردهای دقیق پیشگیری از تلفات کیفیت، یکپارچگی فنی و عملکرد مطابقت دارند. چگونه؟ با بکارگیری فرآیند صدور گواهینامه در سراسر جهان که با تحقیقات و آزمایش های علمی و بیش از یک قرن تجربه پشتیبانی می شود.

علامت تاییدیه FM در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. این گواهینامه اعتماد و احترام را در بازار شما القا می کند.

بیانیه ماموریت

تاییدیه FM محصولات و خدمات را با تمرکز در موارد زیر تأیید می کند:

 • آزمایش عینی محصولات و خدمات پیشگیری از تلفات اموال و تصدیق آنهایی که استانداردهای دقیق پیشگیری از ضرر را برآورده می کنند.
 • تشویق توسعه و استفاده از محصولات و خدمات مورد تایید FM که شیوه های پیشگیری از تلفات اموال را بهبود می‌‍بخشد.
تاییدیه-FM

تاریخچه

بیش از یک قرن یکپارچگی فنی

تاریخچه غنی تاییدیه FM در آزمایش های پیشگیری از تلفات اموال بیش از یک قرن است. جدول زمانی زیر نقاط عطف ما را در طول سال‌ها نشان می‌دهد، زیرا ما روش‌های آزمایشی را توسعه داده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که محصولات از بالاترین استانداردها در کیفیت، یکپارچگی فنی و عملکرد پیروی می‌کنند، که توسط تحقیقات علمی معتبر پشتیبانی می‌شود.

فرآیند صدور گواهینامه

بدون توجه به محصول یا پیچیدگی برنامه آزمایشی، ما با شما همکاری خواهیم کرد تا محصول شما را بر اساس بالاترین سطح استانداردهای آزمایش ارزیابی کنیم تا نشان تاییدیه FM را کسب کنید. فرآیند تأیید ما کارآمد است و به متمایز کردن محصول شما در بازار کمک می کند.

آیا آماده هستید که محصول شما مورد تایید FM قرار گیرد؟ باید این فرایند پنج مرحله ای را طی کنید:

۱٫ درخواست سازنده

سازنده نامه، فکس یا ایمیلی را به تأییدیه های FM ارسال می کند و درخواست تأیید برای یک محصول یا مونتاژ می کند و مکان، محدوده کار، شماره مدل، مشخصات و ادبیات فروش قابل اجرا را ارائه می دهد. مشتریانی که به دنبال تأیید محصولات جدید هستند، باید فرم درخواست ما را برای درخواست قیمت تکمیل کنند.

۲٫ صدور پروپوزال و مجوز سازنده

تاییدیه FM یک پروپوزال نامه با حیطه کار، برآورد هزینه، برنامه زمان بندی، تست های مورد نیاز و نیازهای نمونه برای مشتری ارسال می کند. برای مشتریان جدید، یک قرارداد یک‌باره نیز برای امضا پست می‌شود (قرارداد رسمی). سپس سازنده پروپوزال را به صورت کتبی تأیید می کند و تمام مطالب و اطلاعات درخواستی مشخص شده در پروپوزال را ارائه می دهد.

۳٫ بررسی، آزمایش و ممیزی اول

تاییدیه FM ترسیم یا مشخصاتی را برای مقایسه محصول انجام می دهد. در صورت دریافت تمام موارد لازم، آزمایش برنامه ریزی و انجام می شود. محقق از تأسیسات مشتری (اگر مشتری بار اول یا محل تولید جدید است) بازدید می کند تا روش های کنترل کیفیت را قبل از تأیید محصول توسط تأییدیه های FM بررسی کند.

۴٫ گزارش، تاییدیه FM علامت و فهرست

پس از انجام موفقیت آمیز تست، گزارشی تهیه و از نظر دقت فنی و کیفیت بررسی می شود. نمونه‌ها در صورت لزوم نگهداری و بایگانی می‌شوند، به مشتری بازگردانده می‌شوند یا طبق دستورالعمل مشتری دفع می‌شوند. تاییدیه FM گزارش نهایی را برای سازنده ارسال می کند. تصویب از تاریخ گزارش لازم الاجرا است. سپس سازنده می‌تواند محصول را به‌عنوان مورد تأیید FM برچسب‌گذاری کند، و محصول در راهنمای تأیید، یک منبع آنلاین تأییدیه‌های FM، فهرست شده است. مجموعه های سقف مورد تایید FM وارد نرم افزار RoofNav، نرم افزار مبتنی بر وب ما می شوند.

۵٫ ممیزی های نظارتی

ممیزی های نظارتی تأسیسات تولیدی برای حفظ وضعیت تأیید شده FM مورد نیاز است.

مراحل-بررسی-fm-approvals-در-آزمایشگاه-ها

تست و امکانات

استانداردهای آزمایش محصول مبتنی بر تحقیقات عمیق و آزمایش های دقیق کیفیت محصولات را تضمین می کند.

ما محصولات پیشگیری از تلفات دارایی را با یک هدف کلی در ذهن آزمایش و تأیید می کنیم: تأیید اینکه آنها در هر بار استفاده از آنها کار می کنند. محصولات دارای نشان گواهی تاییدیه FM از بالاترین استانداردهای کیفیت، یکپارچگی فنی و عملکرد پیروی می کنند.

به این دلیل که فرآیند آزمایش ما دقیق است، به امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته نیاز دارد. پردیس تحقیقات جهانی FM دارای بهترین آزمایشگاه های تحقیقاتی و آزمایش محصول در جهان است. هر یک از آزمایشگاه‌های ما بر جنبه‌ای منحصربه‌فرد از پیشگیری از هردرفت اموال تمرکز می‌کنند و همه امکانات ما با در نظر گرفتن محصولات پیشگیری از هدر رفت اموال و روندهای نوظهور صنعت طراحی شده‌اند.

ما محصولات را در معرض آزمایش مطلق قرار می‌دهیم تا تأیید کنیم که هر زمان که از آنها خواسته شد عملکردشان را انجام دهند.

اعتبارنامه ها

هنگامی که محصولات مورد تایید FM هستند، می دانید که با بالاترین استانداردهای کیفیت، یکپارچگی فنی و عملکرد مطابقت دارند. تاییدیه های FM برای بیش از یک قرن منبع قابل اعتماد ارزیابی محصول پیشگیری از ضرر اموال بوده است.

قراردادهای بین آزمایشگاهی

تاییدیه FM قراردادهای آزمایشی متقابل با آزمایشگاه‌های آزمایش و صدور گواهینامه در سراسر جهان دارد. ما محصولات را مطابق با استانداردهای قابل اجرا، آزمایش می کنیم.

هنگامی که در برنامه موافقتنامه بین آزمایشگاهی تأییدیه های FM شرکت می کنید، محصول شما مطابق با استانداردهای جهانی آزمایش می شود. و آزمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت‌کننده آزمایش را انجام می‌دهند و گزارش آزمایشی را بر اساس استانداردهای تأیید ارائه کنند.

درباره UL تاییدیه ایمنی محصول جهت مصرف بیشتر بدانید.

انجمن آمریکایی مقامات بزرگراه و حمل و نقل ایالتی (AASHTO) یک نهاد تنظیم استاندارد است که مشخصات، پروتکل های آزمایش و دستورالعمل هایی را منتشر می کند که در طراحی و ساخت بزرگراه در سراسر ایالات متحده استفاده می شود. علیرغم نامش، این انجمن نه تنها برای بزرگراه ها، بلکه برای هوا، راه آهن، آب و حمل و نقل عمومی نیز دستوالعمل هایی اراده می‌دهد.

اگرچه AASHTO استانداردها و سیاست های حمل و نقل را برای ایالات متحده به عنوان یک کل تعیین می کند، AASHTO یک آژانس دولتی فدرال نیست؛ بلکه سازمانی از خود دولت هاست. سیاست های AASHTO قوانین یا سیاست های فدرال نیستند، بلکه راه هایی برای هماهنگ کردن قوانین و سیاست های ایالتی در زمینه حمل و نقل هستند.

تاریخچه

انجمن آمریکایی مقامات بزرگراه ایالتی (AASHO) در ۱۲ دسامبر ۱۹۱۴ تأسیس شد. نام آن در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۳ به انجمن آمریکایی مقامات بزرگراه و حمل و نقل ایالتی تغییر یافت. تغییر نام نشان دهنده آن بود که این انجمن دامنه گسترده تری را دربرخواهد گرفت، که شامل همه شیوه های حمل و نقل است، اگرچه بیشتر فعالیت‌های آن هنوز مختص بزرگراه‌ها است.

در حالی که AASHTO یک ارگان دولتی نیست، اما دارای اختیارات شبه دولتی است به این معنا که سازمان هایی که اعضای آن را تامین می کنند معمولاً از اکثر تصمیمات AASHTO تبعیت می کنند.

aashto-استاندارد-امریکایی-حمل-و-نقل

اعضا

اعضا AASHTO که امکان شرکت در رای گیری هارا دارند، شامل وزارت حمل و نقل(DOT) هر ایالت در ایالات متحده و همچنین اعضای پورتوریکو و ناحیه کلمبیا است.

انتشارات

برخی از نشریات مهم AASHTO عبارتند از:

 • سیاستی در مورد طراحی هندسی بزرگراه ها و خیابان ها که اغلب به دلیل رنگ جلد آن “کتاب سبز” نامیده می شود. این کتاب طراحی عملکردی جاده ها و بزرگراه ها از جمله مواردی مانند طرح تقاطع ها را پوشش می دهد.
 • مشخصات استاندارد برای مواد حمل و نقل و روش های نمونه برداری و آزمایش.
 • مشخصات طراحی پل AASHTO LRFD. این کتابچه راهنمای طراحی پل پایه است که همه وزارت های حمل و نقل ​​ها در سراسر ایالات متحده از آن استفاده می کنند.
 • راهنمای ارزیابی سخت افزار ایمنی (MASH)، معیارهای تست تصادف برای دستگاه های سخت افزاری ایمنی برای استفاده در بزرگراه ها را نشان می‌دهد.

AASHTO علاوه بر انتشارات خود در پروژه های تحقیقاتی نیز همکاری می کند. یکی از این پروژه ها، تست جاده AASHTO است که منبع اصلی داده های مورد استفاده در هنگام در نظر گرفتن سیاست های حمل و نقل و طراحی ساختاری جاده ها است. بسیاری از تحقیقات فعلی AASHTO توسط برنامه ملی تحقیقات بزرگراه تعاونی (NCHRP) انجام می شود.

منبع AASHTO، که قبلاً آزمایشگاه مرجع مواد AASHTO (AMRL) بود، آزمایشگاه‌ها را تأیید می‌کند. اغلب برای ارسال نتایج آزمون به وزارت های حمل و نقل ​ایالتی، اعتبارسنجی لازم است. برای مثال، یک قرارداد برای ساخت پل بزرگراه ممکن است به حداقل مقاومت فشاری برای بتن مورد استفاده نیاز داشته باشد. در قرارداد تعیین تست AASHTO T 22، “مقاومت فشاری نمونه های بتنی استوانه ای” به عنوان ابزاری برای تعیین مقاومت فشاری تعیین می شود. آزمایشگاهی که T 22 را انجام می دهد باید در آن آزمایش معتبر باشد.

aashto-استاندارد-امریکایی-حمل-و-نقل

استانداردها

استانداردهای فعلی و حذف شده AASHTO عبارتند از:

 • AASHTO TP10: استاندارد روش آزمون برای تعیین مقاومت کششی و دمای کششی در شکستگی میدان یا آزمایشگاه مخلوط های بتن فشرده با اندازه گیری بار کششی در یک نمونه که در یک نرخ ثابت خنک می شود، در حالی که از انقباض محدود می شود.
 • AASHTO T307: استاندارد روش آزمایش برای تعیین مدول ارتجاعی خاک و مصالح سنگدانه.
 • AASHTO T321/TP4: استاندارد آزمون برای تعیین عمر خستگی آسفالت فشرده گرم مخلوط (HMA).
 • AASHTO TP31: استاندارد روش آزمون برای تعیین مدول ارتجاعی مخلوط های قیری با کشش غیر مستقیم
 • AASHTO TP62: استاندارد روش آزمایش برای تعیین مدول دینامیکی مخلوط های بتنی آسفالت گرم

بیشتر بدانید: استاندارد ایزو ۷۳۶۳ برای ابزارهای حمل و نقل

یکی از اصول همیشگی طاها مدیران آسودگی مشتری بوده است. ما از مشغله های فراوان مشتریان مان با خبر هستیم و به ارائه بهترین خدمات در سریع ترین فرایند ها برای شما می اندیشیم، تا با کمترین زحمت و در کمترین زمان خواسته های شما برآورده شود. و خدا را شاکریم که تا به حال شایستگی همکاری با بهترین کار آفرینان کشورمان را داشته ایم.

در همین راستا تصمیم بر این شد تا سامانه خدمات آنلاین ایزو و استانداردها را برای شما عزیزان فراهم آوریم تا بتوانید به صورت انلاین از خدمات طاها مدیران بهره ببرید.

در سامانه خدمات آنلاین ایزو و استانداردها سعی بر این بوده تا تمامی خدماتی که تا کنون ما ارایه میدادیم گنجانده شود، این خدمات شامل:

 1. مشاوره آنلاین ایزو و استاندارد های بین المللی
 2. ثبت پیاده سازی آنلاین استاندارد ها و سیستم های بین المللی
 3. صدور گواهینامه آنلاین استاندارد های ایزو
 4. ثبت آنلاین طراحی مستندات مخصوص سازمان شما

در ادامه به ویژگی های هر بخش خواهیم پرداخت.

۱٫مشاوره آنلاین استاندارد های بین المللی و ایزو

کاربران سایت می توانند از این پس از سیستم تیکتینگ سایت در بخش پشتیبانی با کارشناسان ما در ارتباط باشند و سوالات خود را مطرح کنند. ما سعی میکنم همه تیکت ها را در اولین فرصت پاسخ دهیم.

در این بخش چه مشتری ما باشید چه نباشید با ایجاد یک حساب کاربری میتوانید از مشاوره آنلاین کارشناسان ما استفاده کنید.

۲٫ سفارش آنلاین پیاده سازی ایزو ها و استاندارد ها

در این بخش از سایت میتوانید به ثبت پیاده سازی ایزو آنلاین خود بپردازید. کافیست اطلاعات مورد نیاز را وارد نموده و سپس هزینه پیاده سازی ایزو شما محاسبه میگردد.

پس از پرداخت و تایید کارشناسان مشاوران ما به سازمان اعزام شده و فرایند های پیاده سازی را آغاز می کنند.

همچنین اطلاعیه های مشاور برای شما در خصوص فرایندها پروژه ارسال میشود و پیشرفت پروژه هم مرحله به مرحله در پیشخوان قابل مشاهده میباشد.

۳٫ سامانه آنلاین صدور گواهینامه

در این قسمت می توانید به صورت آنلاین درخواست صدور گواهینامه خود را در چند مرحله کوتاه به ثبت کنید. همانطور که میدانید ما نماینده مراجع صدور گواهینامه زیادی هستیم و شما قادر به انخاب همه کمپانی های همکار جهت دریافت گواهینامه خود هستید. همچنین ما تمام استاندارد ها شامل  استاندارد های تست محول،

فقط کافیست اطلاعات مورد نیاز را  برای ما ارسال کنید تا فرایند صدور گواهینامه شما صادر شود.

۴٫ ثبت آنلاین طراحی مستندات مخصوص سازمان شما

در این بخش ثبت طراحی مستندات استاندارد ها برای سازمان شما صورت میگیرد. کارشناسان ما پس از ثبت درخواست شما هزینه و بازه زمانی آن را اعلام می کنیم در صورت توافق طراحی مستندات شما آغاز می گردد.

لازم به ذکر است این مستندات توسط کارشناسان ما بومی شده و هماهنگ با سیاست ها و خط مشی های سازمان شما

 می باشد. و فقط مخصوص سازمان شماست ودر سازمان دیگری کاربرد ندارد.

این سامانه در دست طراحی بخش ای تی مجموعه می باشد و در آینده ای نزدیک در دسترس خواهد بود امیدواریم انتظارات شما عزیزان را برآورد کند و مانند همیشه طاها مدیران در خدمت به کسب و کار های پرتلاش کشور عزیزمان ایران باشد

مشاوره برای گواهینامه های ایزو  یا پیاده سازی سیستم های مدیریت چیزی است که ما برای بهبود مدیریت، افراد، اسناد، فرآیندها و سیستم به طور کلی به سازمان ها ارائه می دهیم و متعاقباً منجر به آموزش می شود. ما در طاها مدیران، به شرکت ها کمک می کنیم تا به استانداردها، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، سیستم های مدیریتی و مدیریت تعالی دست یابند.

مشاوران ما تجربه بالایی در استانداردهای ISO دارند. ما بیش از ۱۰ سال تجربه در صنعت ها و تجارت های مختلف از خدمات تا تولید و از خصوصی تا دولتی و غیر انتفاعی داریم.

با توجه به تجربه گسترده ما  مشاوره یا فرایندهای پیاده سازی ISO، ما تبدیل به یکی از مشاوران اصلی ISO در کشور شده ایم و قادر به کمک به سازمان هایی هستیم که میخواهند در کیفیت رشد کنند و گواهینامه های ایزو را کسب کنند.

ما دانش بی‌نظیری از استانداردهای مدیریتی مختلف داریم که باید در اختیار سازمان‌ها قرار دهیم تا بتوانند ویژگی های محصول را برای برآورده کردن نیازهای بازار تعریف و به روز کنند و و سطح رضایت مشتری را افزایش دهند.

مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت ایزو

۳ نوع از خدمات مشاوره طاها مدیران

۱) فقط گواهینامه ISO

استاندارد های ISO  الزامات سیستم های مدیریت را برای استفاده در مواردی که سازمانها ملزم به طراحی و عرضه چارچوب هایی برای کیفیت یکسان، ایمنی محصول و محل کار، مدیریت منابع انسانی، موارد زیست محیطی و رضایت مشتری هستند، مشخص می کند. الزامات مشخص شده است

اهداف استاندارد های ISO دستیابی به رضایت مشتری و افزایش بهره وری سازمان است. همچنین استاندارد ISO فقط یک گواهی نیست، بلکه هزینه های ناخواسته را نیز از کسب و کار شما کم می‌کند.

۲) شرکت هایی که نیاز به تمدید گواهی ISO دارند (با تغییر دامنه یا بدون آن )

گواهینامه ISO 9001 پس از گذشت ۳ سال از اجرای آن منقضی می شود، بنابراین سازمان ها باید همان فرآیند را طی کنند و دوباره آن را بررسی کنند. صدور گواهینامه مجدد گام مهم دیگری برای حفظ کیفیت خدمات در ذهن و چشم مشتری است. ما در طاها مدیران خدمات مشاوره، ارتقا سیستم و صدور گواهینامه از مرجع صدور دلخواه شما یا نسبت به نیاز شما را برای تایید مجدد به شرکای خود ارائه می دهیم.

۳) شرکت هایی که به دنبال کسب منافع از اجرای استاندارد ها ISO  هستند.

مشاوران طاها مدیران به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با پیاده‌سازی استانداردهای ISO به شیوه‌ای مؤثر، حداکثر مزایای ISO را از نظر کیفیت، هزینه و زمان به دست آورند.

چرا پیاده سازی ایزو؟

چرا یک سازمان باید استاندارد های ISO را پیاده سازی کند؟

یک شرکت نیاز دارد مشتریان از محصولات و خدمات آن رضایت کامل داشته باشند. بدون آن، می تواند با مشکلات عمده ای در عملکرد مواجه شود. برای این کار باید اقداماتی را انجام دهد تا با برآوردن نیازهای مشتریان،شادی و رضایت آنها را جلب کند استاندارد های ایزو در اینجا به کمک ما می آیند و با رویکرد های سیستماتیک خود به تمام بخش های یک سازمان نظم می بخشند.

پیاده سازی ISO 9001:2015  باعث میشود که فرایندها مطابق با نیازهای شرکت و همچنین مشتریان عمل کند. این یک چارچوب قابل اعتماد برای سازماندهی و سیستماتیک کردن کار شرکت ارائه می دهد و از این رو به آن کمک می کند تا به بهترین روش عمل کند و همیشه در حال پیشرفت باشد.

تا زمانی که سازمان شما افرادی دارد که به نمایندگی از آن کار می کنند یا ممکن است تحت تأثیر فعالیت های آن قرار گیرند، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت سلامت و ایمنی برای آن مزایایی به همراه خواهد داشت. ISO 45001 را می‌توان در عملیات‌های کوچک کم خطر و همچنین سازمان‌های با ریسک بالا و پیچیده استفاده کرد. در حالی که استاندارد ISO 45001 مستلزم رسیدگی و کنترل ریسک‌های سازمان است، با این حال رویکردی مبتنی بر ریسک را برای خود سیستم مدیریت OH&S اتخاذ می‌کند تا اطمینان حاصل شود که اولا این استاندارد برای سازمان مربوطه موثر است و ثانیا برای پاسخگویی به ساختارهای زمینه ای همیشه در حال تغییر و بهبود می باشد.

روش های زیادی برای اجرای سیاست مدیریت محیط زیست به صورت سرتاسری وجود دارد، اما بهترین راه این است که سیستم مدیریت زیست محیطی را اجرا کنید و گواهینامه ISO 14001 را دریافت کنید. پیاده سازی ISO 14001 خیلی آسان و فوری برای شما اعتبار فراهم می کند و می توانید برای رشد پایدار تجارت خود از نظر اقتصادی و همچنین محیط زیست از آن استفاده کنید.

یک فرایند رسیدگی به شکایات موثر و کارآمد، منعکس کننده نیازها و انتظارات سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات و همچنین دریافت کنندگان آن محصولات و خدمات است.

رسیدگی به شکایات از طریق فرایندی که در این سند شرح داده شده است می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد. تشویق بازخورد مشتری، از جمله شکایت در صورت عدم رضایت مشتری، می تواند فرصت هایی را برای حفظ و افزایش وفاداری و تأیید مشتری و بهبود رقابت داخلی و بین المللی فراهم کند.

نحوه عملکرد مدل ISO 9001:2015

الزامات یک سیستم کیفیت استاندارد سازی شده است، اما بسیاری از سازمان ها دوست دارند خود را منحصر به فرد بدانند. به همین دلیل ISO 9001:2015 الزامات سیستم کیفیت شما را مشخص می کند، اما نحوه برآورده شدن آنها را در سازمان خاصی دیکته نمی کند. این امر دامنه و انعطاف زیادی را برای اجرا در بخش های مختلف تجاری و فرهنگ های تجاری و همچنین در فرهنگ های مختلف ملی ایجاد می کند.

دریافت این گواهی شامل ۳ مرحله کلی می‌باشد

۱- اولین قدم، به آمادگی شرکت شما برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت ISO و تصمیم گیری در مورد روش اجرایی شما می پردازد. در این مرحله با وسواس کامل سطح توقعات خود را از سیستم های مدیریت ISO و گواهینامه های ایزو تعیین کرد. آماده سازی خوب نه تنها بر موفقیت فوری پروژه صدور گواهینامه شما بلکه بر پایداری سیستم مدیریت کیفیت تأثیر می گذارد.

۲- مرحله دوم شامل طراحی مستندات، اجرا و در نهایت ممیزی داخلی می باشد.

طراحی مستندات: بسیار مهم است که اسناد ISO شما متناسب با نیازها و شرایط کسب و کار شما باشد. نمی توانید فقط رویه های شخص دیگری را کپی کنید. سفارشی سازی کلید است. اگر فرایند صدور گواهینامه خود را برون سپاری می کنید ، به مشاور اجازه دهید قبل از شروع به نوشتن اسناد شما ابتدا با شرکت شما به اندازه کافی آشنا شود. اگر از الگوها استفاده می کنید، به انعطاف پذیری و دستورالعمل های سفارشی سازی توجه کنید.

اجرا: در مرحله اجرا، روشهای طراحی شده خود را به کارکنان معرفی کرده و به آنها کمک کنید تا فرآیندهای کاری خود را بر این اساس تنظیم و بهبود بخشند.

پیاده سازی ISO تقریباً مستلزم این است که همه کارکنان نحوه کار خود را تا حدودی تغییر دهند (برای مثال، نحوه استفاده از اسناد). برای موفقیت سیستم مدیریت کیفیت، باید انگیزه ای برای اتخاذ فرآیندهای کاری جدید وجود داشته باشد. ضروری است که روشهای جدید شما کارآمد ، غیر بوروکراتیک و کاربر پسند باشد.

ممیزی داخلی: ممیزی داخلی یک خودآزمایی است تا بررسی شود آیا استاندارد ایزو شما به طور مؤثر اجرا شده است یا خیر. در طول ممیزی، فرایندهای کاری مشاهده می شود، مدیران و کارکنان مصاحبه می کنند و سوابق مورد بررسی قرار می گیرند. هدف این است که مطابقت با الزامات ISO  و همچنین روشها و دستورالعمل های کاری خود را تأیید کنید. ممیزی های داخلی قبل از اخذ گواهینامه و همچنین به صورت دوره ای پس از آن انجام می شود.

۳- به منظور اخذ گواهینامه ISO، شرکت شما باید تحت یک حسابرسی صدور گواهینامه توسط یک حسابرس مستقل و شخص ثالث قرار گیرد. این ارزیابی مشابه حسابرسی داخلی شما است اما دامنه و تعداد روزهای حسابرسی تنظیم می شود. هنگامی که شرکت شما حسابرسی را با موفقیت به پایان رساند و هرگونه عدم مطابقت شناسایی شده را با رضایت حسابرس برطرف کرد ، گواهینامه ISO با اعتبار ۳ ساله صادر می شود.

هر آنچیزی که باید از مراحل پیاده سازی و صدور گواهینامه ایزو بدانید

طاها مدیران مشتاق است در تمام مراحل فوق همراه شما باشد و در جهت ارتقا سازمان شما بکوشد،همین حالا با ما تماس بگیرید.

اگر صاحب یک کسب و کار هستید، پس ایمنی کارمندان و مشتریان شما باید اولویت اول شما باشد. بسیار مهم است که تجهیزاتی که کارکنان و مشتریان شما به طور منظم با آنها سروکار دارند به درستی کار کنند و مهمتر از آن، به درستی ساخته و نصب شوند تا از خرابی و آسیب های ناخواسته جلوگیری شود. دقیقاً از کجا می دانید اسیبی وجود دارد یا خیر و چگونه می توانید مطمئن شوید؟ این پاسخ بسیار ساده تر از آن چیزی است که تصور کنید: شما فقط تجهیزات دارای گواهی UL را خریداری و نصب می کنید.

گواهینامه UL چیست؟

Underwriter Laboratories (UL) یکی از قدیمی ترین شرکت های صدور گواهینامه ایمنی در سراسر جهان است. آنها محصولات، تسهیلات، فرآیندها یا سیستم ها را بر اساس استانداردهای کل صنعت تأیید می کنند.

با انجام این کار، آنها بیش از بیست گواهینامه UL مختلف را برای طیف وسیعی از دسته‌ها صادر می‌کنند. برخی از علامت‌های UL مختص یک کشور هستند و در کشورهای دیگر استفاده نمی‌شوند.

خدمات فهرست شده UL به تولیدکنندگانی داده می شود که محصولاتی را تولید می کنند که مطابق با استانداردهای UL هستند و به سازنده مجوز می دهد محصولات را آزمایش کند و علامت UL را خودشان اعمال کنند.

سرویس شناخته شده UL برای محصولاتی که برای تولید محصول دیگر استفاده می شوند اعمال می شود، که نشان می دهد استفاده از آن در تولید بعدی بی خطر است و علامتی نیست که روی محصول نهایی دیده شود.

سرویس طبقه‌بندی UL را می‌توان توسط سازنده‌ای بر روی محصولات قرار داد که محصولاتی را مطابق با استانداردهای UL می‌سازد و برای اطمینان از کیفیت و دقت، پیگیر UL است.

(مدل EFQM چیست؟)

استاندارد های ایمنی محصول UL

چرا مهم است؟

دریافت گواهینامه UL مهم است زیرا نشان دهنده شایستگی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات است. مصرف کنندگان می خواهند بدانند که شرکتی که برای نصب تجهیزات خود استخدام می کنند واجد شرایط انجام کار مناسب است و آنها زمان صرف می کنند تا مطمئن شوند که تمام محصولاتی که نصب می کنند تست شده و استانداردهای ایمنی را رعایت می کنند.

شما نه تنها نصب با کیفیت و خدمات مشتری درجه یک را دریافت خواهید کرد، بلکه با دانستن اینکه از شما محافظت شده و مطابق با مقررات ایمنی هستید، خیالتان راحت است.

گواهینامه GMP چیست؟

عملکرد خوب تولید (GMP) یک استاندارد کیفیت برای تولید داروها است. GMP تضمین می کند که تولید کنندگان دارو باید همیشه از الزامات کیفیت یکسانی پیروی کنند. تولیدکنندگان در برابر GMP توسط دولت ها بازرسی می شوند.

هنگامی که یک سازنده توسط دولت بازرسی شده و مقررات GMP را رعایت می کند، دولت مجوز GMP و گواهی GMP را صادر می کند.

چگونه یک شرکت می تواند برای گواهی GMP اقدام کند؟

برای دریافت گواهی GMP اتحادیه اروپا، باید دارو را در اتحادیه اروپا تولید کنید یا دارو را به اتحادیه اروپا صادر کنید.

اگر تولیدکننده ای در اتحادیه اروپا هستید، می توانید برای مجوز GMP به مرجع نظارتی ملی خود مانند MHRA (بریتانیا)، BfArM (المان) و IGJ (هلند) درخواست دهید.

سایت‌های تولیدی خارج از اتحادیه اروپا توسط مرجع نظارتی کشوری که واردکننده آن‌ها در آن قرار دارد، بازرسی می‌شوند، مگر اینکه توافق‌نامه شناسایی متقابل (MRA) بین اتحادیه اروپا و کشور مربوطه وجود داشته باشد. اگر MRA اعمال شود، مقامات متقابلاً بر بازرسی های یکدیگر تکیه می کنند.

بیشتر بدانید: چگونه می توان دامنه ای مخصوص سازمان خود بر اساس ISO 9001 نوشت

گواهینامه-GMP

چرا یک شرکت به گواهی GMP نیاز دارد؟

شرکت هایی که برای بازار اتحادیه اروپا دارو تولید می کنند به دلایل زیر باید مجوز GMP داشته باشند:

 • GMP ایجاب می کند که دارو از کیفیت بالایی برخوردار باشد
 • بدون مجوز GMP نمی توانید دارو را به بازار اتحادیه اروپا بفروشید
 • مجوز GMP نشان دهنده تعهد شما به کیفیت و ایمنی بیمار است
 • اگر مجوز GMP دارید، داروی شما الزامات مجوز بازاریابی را دارد
 • بازرسی ها هماهنگ هستند: اطمینان از اینکه از هر کشور عضو به طور جداگانه بازرسی دریافت نمی کنید
 • GMP اتحادیه اروپا مسلماً سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد GMP است، رعایت سایر استانداردهای GMP آسان‌تر می‌شود.

EFQM چیست؟

مدل EFQM یک چارچوب مدیریت شناخته شده در سطح جهانی است که از سازمان ها در مدیریت تغییر و بهبود عملکرد پشتیبانی می کند.

با توجه به هزاران سازمان در سراسر جهان بیش از ۳۰ سال،مدل EFQM نه تنها مرتبط باقی می ماند، بلکه همچنان دستور کار مدیریتی را برای هر سازمانی که خواهان آینده ای بلندمدت و پایدار است، تعیین می کند.

ساختار مدل EFQM بر اساس منطق ساده اما قدرتمند از درخواست سه سوال است:

 • چرا

“چرا” این سازمان وجود دارد؟ هدف اصلی این کار چیست؟ چرا این استراتژی خاص … جهت

 • چگونه

“چگونه” قصد دارد به هدف خود و استراتژی خود برسد … اجرا

 • چه چیزی

“چه چیزی” واقعاً تا به امروز به دست آورده است؟ “چه چیزی” قصد دارد فردا به دست آورد؟ … نتایج

WHY-HOW-WHAT

چرا باید از مدل EFQM استفاده کنم؟

از زمان پیدایش، مدل EFQM طرحی را برای سازمان‌ها در سراسر اروپا و فراتر از آن ارائه کرده است تا فرهنگ بهبود و نوآوری را توسعه دهند.

اگر می خواهید هدفی قوی تعریف کنید، رهبران را در هر سطحی الهام بخشید و فرهنگی متعهد به عملکرد ایجاد کنید، در حالی که چابک، سازگار و قادر به تکامل برای آینده باشید، مدل EFQM برای شما مناسب است.

به تعیین هدف شما کمک می کند

هدف مایه حیات هر سازمانی است. بدون آن دلیلی برای خدمت وجود ندارد. مدل EFQM تأکید بی‌نظیری بر اهمیت هدف، چشم‌انداز و استراتژی‌های چابک برای سازمان‌ها می‌کند تا بتوانند ارزش پایدار ایجاد کنند.

به ایجاد فرهنگ شما کمک می کند

مدل EFQM یک فرهنگ ساز نوآورانه است که برای باورهای کیفیت اصلی و اهداف مشترک در قلب سازمان ها ارزش قائل است و در عین حال به آنها اجازه می دهد به چشم انداز خود متصل و متعهد بمانند.

به ایجاد رهبران قوی کمک می کند

رهبری مؤثر، سازمان را به هدف و چشم‌انداز خود وفادار نگه می‌دارد، به همین دلیل است که مدل EFQM از رویکرد «رهبران در هر سطح» برای اطمینان از تصمیم‌گیری قوی، همکاری و کار گروهی در هر تیم و هر پروژه حمایت می‌کند.

به تغییر سازمان شما کمک می کند

دگرگونی به زمان نیاز دارد و مدل EFQM یک چارچوب آزمایش شده را ارائه می‌کند تا فرآیند ایجاد تغییرات مؤثر را تا حد امکان صاف و بدون دردسر کند.

به پرورش تمرینات چابک کمک می کند

چابک بودن در میان تهدیدهای نوظهور، نشانگر یک سازمان مؤثر است. مدل EFQM تجزیه و تحلیل و بینش سازمانی را برای هدایت یک مسیر امن به سمت پیشرفت و تحول ارائه می دهد.

EFQM-Modell

به رفع چالش های سازمانی منحصر به فرد کمک می کند

EFQM درک می کند که همه سازمان ها متفاوت هستند و هیچ رویکرد واحدی برای تحول وجود ندارد.به همین دلیل است که مدل EFQM از ابتدا ساخته شد تا هم با موانع سازمانی منحصربه‌فرد سازگار باشد و هم به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا به وعده‌های خود در مورد دستاوردهای عملکردی عمل کند.

به پیش بینی آینده کمک می کند

مدل EFQM با سالها تجربه در بازارهای در حال تغییر طراحی شده است تا مزایای تجزیه و تحلیل سازمانی، پیش بینی آینده و هوش پیش بینی در ایجاد تحول واقعی را درک کند.