ISO 10012

ISO 10012 چیست؟  

 

ISO 10012  (سیستم مدیریت اندازه گیری) است. این استاندارد به سیستم مدیریت اندازه گیری اشاره دارد.

 استاندارد بین المللی ISO 10012 الزاماتی را برای سیستم های مدیریت اندازه گیری، از جمله الزامات فرایندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری، تعیین می کند.

 ISO 10012 الزامات عمومی را مشخص می کند و همچنین راهنمایی هایی برای مدیریت فرایندهای اندازه گیری و تأیید اندازه گیری تجهیزات مورد استفاده برای پشتیبانی و نشان دادن انطباق با الزامات اندازه گیری را نیز ارائه می دهد. این استاندارد همچنین الزامات مدیریت کیفیت سیستم مدیریت اندازه گیری را مشخص می کند که می تواند توسط سازمانی که اندازه گیری ها را به عنوان بخشی از سیستم مدیریت کلی انجام می دهد و همچنین برای اطمینان از برآورده شدن الزامات انطباق اندازه گیری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

انطباق اندازه گیری چیست؟

هنگامی که تجهیزات اندازه گیری برای اهداف مورد نظر متناسب باشند، تأیید اندازه گیری نامیده می شود.

این استاندارد برای تکمیل ISO9001: 2008 تنظیم شده است.

 ISO 10012 به عنوان شرط لازم برای اثبات انطباق با ISO 9001 ، ISO 14001  و یا هر استاندارد مدیریتی دیگری در نظر گرفته نشده است. بنابراین سازمان ها می توانند با استفاده از این استاندارد الزامات مربوط به سیستم مدیریت اندازه گیری را با توجه به فعالیت های صدور گواهینامه تحقق بخشند.

پیاده سازی یک سیستم مدیریت اندازه گیری در سازمان شما چه اهدافی را دنبال می کند؟

یک سیستم مدیریت اندازه گیری موثر اطمینان حاصل می کند که تجهیزات اندازه گیری و فرایندهای اندازه گیری برای استفاده مورد نظر مناسب است و در دستیابی به اهداف کیفیت محصول و مدیریت خطر نتایج نادرست اندازه گیری مهم است.

هدف سیستم مدیریت اندازه گیری مدیریت ریسک متاثر از تجهیزات اندازه گیری و فرایندهای اندازه گیری است که می توانند نتایج نادرستی را در کیفیت محصول یک سازمان ایجاد کنند. روش های مورد استفاده برای سیستم مدیریت اندازه گیری از تأیید تجهیزات اساسی تا استفاده از تکنیک های آماری در کنترل فرایند اندازه گیری متغیر است.

ایزو ۱۰۰۱۲ این اهداف را به وسیله اصول زیر تحقق می بخشد

مسئولیت مدیریت: یک عملکرد اندازه گیری باید توسط سازمان تعریف شود، مسئولیت مدیریت این عملکرد را توصیف می کند.

مدیریت منابع: مسئولیت ها و اختیارات مدیریت منابع را تعریف می کند: منابع انسانی ، اطلاعاتی و مادی و تأمین کنندگان خارج.

تأیید اندازه گیری و تحقق فرایندهای اندازه گیری: رهنمودهایی را برای تأیید اندازه گیری و تحقق فرآیندهای اندازه گیری تعریف می کند.

تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم مدیریت اندازه گیری: الزاماتی را برای تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم مدیریت اندازه گیری تعیین می کند.

مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۲ در سازمان شما چیست؟

  • کاهش هزینه های سازمان؛
  • کنترل و ارتقا دانش در رابطه با فرایندهای عملکرد محصول؛
  • ادغام آسان با سایر سیستم های مدیریتی به دلیل ساختارهای مشابه؛
  • منبع اجرای اصلاحات؛
  • درک صحیحی از نیازهای مشتریان نشان دهید؛

چرا ISO 10012 را در سازمان خود پیاده سازی کنید؟

قابلیت اطمینان تجهیزات و فرایندهای اندازه گیری احتمال تصمیم گیری اشتباه را کاهش می دهند و نتایج عملکرد یک سازمان را بهبود می بخشند. استاندارد ISO 10012 با تشخیص الزامات کلی در این راستا راهنمایی هایی برای مدیریت فرایندهای اندازه گیری و تایید اندازه گیری تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده برای حمایت و نشان دادن انطباق با الزامات اندازه گیری در سازمن شما رائه می دهد.

آیا پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۲ برای سازمان من مناسب است؟

پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۲ برای تمامی سازمان هایی که دارای فعالیت های مرتبط با سیستم های اندازه گیری تجهیزات هستند در هر اندازه و هر موقعیت جغرافیایی مناسب است.

مراحل صدور گواهینامه:

مرحله اول

فرم شناخت طاها مدیران را تکمیل کنید تا بتوانیم شرکت و نیازهای شما را درک کنیم. این کار را می توانید با تکمیل فرم درخواست رسمی آنلاین انجام دهید. ما از این اطلاعات برای تعریف دقیق دامنه ارزیابی شما استفاده خواهیم کرد.

مرحله دوم

هنگامی که درخواست شما را مشاهده کرده ایم، با شما تماس خواهیم گرفت و متناسب با نوع درخواست شما اطلاعات لازم را برای شروع همکاری به شما خواهیم داد. زمانی که سازمان شما شرایط لازم برای دریافت گواهینامه را داشت، همکاران ما حسابرسی اولیه صدور گواهینامه را تشکیل می دهند. توجه داشته باشید همکاران ما در روز ممیزی در کنار شما خواهند بود و از مجموعه شما دفاع میکنند.

مرحله سوم

پس از یک ممیزی موفق، گواهینامه استاندارد مورد نیاز صادر می شود. گواهینامه به مدت سه سال معتبر است و از طریق یک برنامه ممیزی نظارت سالانه و یک ممیزی مجدد برای تایید صلاحیت سه ساله حفظ می شود.

مقالات ISO 10012: