استاندارد های بین المللی و ایزو لوازم خانگی، صنعتی