Production-of-shoes
,

استاندارد های بین المللی و ایزو کفش

بهتر است بدانید که  انواع استانداردها مشخصات فنی و عملکرد محصولات را تعریف میکنند و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان کمک میکنند تا محصولاتی با کیفیت و قابل اعتماد تولید و خریداری کنند. در ذیل برخی از استانداردهای عمومی و تخصصی مرتبط با صنعت کفش ذکر شده …
Leather
,

استاندارد های بین المللی و ایزو چرم

بهتر است بدانید که  انواع استانداردها مشخصات فنی و عملکرد محصولات را تعریف میکنند و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان کمک میکنند تا محصولاتی با کیفیت و قابل اعتماد تولید و خریداری کنند. در ذیل برخی از استانداردهای عمومی و تخصصی مرتبط با صنعت آلیاژ ذکر شد…