منظور از سیاست اهداف کیفی در ISO ۹۰۰۱ چیست؟

,
Quality-goals-policy

در این مقاله بررسی می کنیم که ISO 9001: 2015 چگونه توسعه و ارتباط سیاست کیفیت را تعیین می کند و این برای متخصصان کیفیت به چه معناست.

استانداردهای ISO 9001: 2015 اهداف کیفی را الزامی می کنند. با این حال، تعیین این که معنای این الزامات برای مشاغل دقیقاً چیست و چگونگی نوشتن اهداف کیفی که این الزامات را برآورده می کنند، می تواند چالش برانگیز باشد.

ما در طاها مدیران شما را در بخش های مربوط به ISO 9001 مرتبط با اهداف کیفی و معنی آن برای تجارت شما راهنمایی می کنیم. از این راهنمایی ها برای تعیین چگونگی نوشتن و ابلاغ اهداف کیفیت سازمان خود بر اساس مقررات ISO به بهترین وجه استفاده کنید.

اهداف کیفی چیست؟

اهداف کیفی روش های کنترل کیفی قابل اندازه گیری هستند که توسط شرکت ها مطابق با استاندارد ISO 9001: 2015 ایجاد شده اند. شما باید این اهداف را برای سازمانتان تعیین و از آنها استفاده کنید تا اهداف را از سیاست کیفیت خود به برنامه های عملی قابل اندازه گیری تبدیل کنید. شرکت ها ابتدا باید هنگام برنامه ریزی برای یک سیستم مدیریت کیفیت، اهداف کیفی خود را تعیین کرده و در صورت بررسی در برنامه های زمانی، آنها را بروزرسانی کنند.

سازمان شما ممکن است اهداف کیفی را در رابطه با عواملی مانند بهبود تحویل، بهره وری فرایند و اهداف کیفیت محصول تعیین کند.
شما باید اهداف خود را به طور دقیق و با درصد مشخص بیان کنید، برخی از نمونه های متداول ترین اهداف کیفیت عبارتند از:

نقص: نقص محصولات را به کمتر از X درصد برسانید؛
عملکرد: عملکرد محصول را به X ساعت استفاده افزایش دهید؛
کارایی: بهره وری عملیاتی را با X درصد بهبود بخشید؛
ایمنی: حوادث ایمنی در محل کار و همچنین فراخوان محصول صفر باشد؛
تحویل: به X درصد از تحویل به موقع برسید؛
خدمات مشتری: میزان رضایت مشتری را به میزان X درصد حفظ کنید؛

اگرچه ISO 9001 به طور دقیق نمی گوید که چگونه باید اهداف خود را مشخص کنید شما باید آنها را به نوعی ثبت کنید. شما می توانید اهداف کیفیت خود را در برنامه های تجاری، بودجه سالانه یا بیانیه منظم دیگری بیان کنید.

چندین بخش از ISO 9001: 2015 شرایط خاص سیاست ها و اهداف کیفیت کسب و کار را بیان می کند.
موارد زیر، موارد فرعی ای هستند که جزئیات مورد نیاز اهداف را بیان می کنند:

بند ۵٫۲٫۱ ایجاد سیاست کیفیت یک سازمان:

ISO 9001: 2015 تحت بند ۵٫۲٫۱ الزامات مدیریت عالی را در رابطه با سیاست کیفیت سازمان بیان می کند.

مدیریت عالی باید یک سیاست کیفی متناسب با هدف و زمینه سازمان ایجاد کند و باید از اهمیت اساسی و جهت گیری استراتژیک آن پشتیبانی کند.

علاوه بر این باید چارچوبی برای تعیین و بررسی اهداف کیفی فراهم کند و تعهداتی را برای برآورده سازی هرگونه الزامات قابل اجرا و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت در برگیرد.

مسئولیت مدیریت عالی اجرا و حفظ سیاست کیفیت است.

پیامدهای بند ۵٫۲٫۱ برای سازمان های حرفه ای و به دنبال کیفیت:

ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ برای ایجاد “سیاست” کیفیت (۵٫۱) و “اطمینان” از بررسی مجدد آن برای مداوم بودن، به مدیریت عالی نیاز دارد. این نیاز به مدیریت عالی برای “ایجاد، پیاده سازی و حفظ” یک سیاست کیفیت است.

ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵ ایجاب می کند که سیاست های کیفیت تنها متناسب با هدف سازمان نباشند و متن سازمان را نیز در بر گیرند.

در صورت ایجاد تغییر در متن سازمان یا الزامات مربوط به اشخاص ذینفع مربوطه، این امر به بازبینی و بروزرسانی احتمالی سیاست کیفیت سازمان نیاز دارد.

یکی دیگر از تقویت کننده های این مفهوم این است که QMS فقط افزودنی برای تجارت نیست، بلکه یک ضرورت اساسی است که سیاست کیفیت با جهت استراتژیک سازمان هماهنگ باشد. هرگونه تغییر در جهت استراتژیک اکنون مستلزم بازنگری در سیاست کیفیت است.

این سیاست باید متعهد به بهبود مستمر QMS و فراهم آوردن چارچوبی برای تعیین و بررسی اهداف کیفی باشد.

۵٫۲٫۲ ابلاغ سیاست کیفیت:

بخش ۵٫۲٫۲ بند ۵ الزامات خاصی را در رابطه با سیاست کیفیت سازمان بیان می کند.

همانند نسخه ۲۰۰۸، این خط مشی باید به صورت اطلاعات مستند موجود باشد. باید در داخل سازمان اطلاع رسانی شود، قابل درک و استفاده باشد و به طور مناسب در دسترس کارکنان علاقه مند باشد.

پیامدهای بند ۵٫۲٫۲ برای سازمان های حرفه ای به دنبال کیفیت:

سیاست کیفیت اکنون می تواند به عنوان یک مورد از اطلاعات مستند، به هر روشی که مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001: 2015 بند ۷٫۵ باشد، انجام شود.

متخصصان کیفیت باید توجه داشته باشند که در حال حاضر یک الزام صریح برای سیاست کیفیت در سازمان وجود دارد.

نحوه انجام این امر به سازمان بستگی دارد، اما ارتباط با اهداف کیفیت، طراحی فرایند، معیارهای پذیرش، نظارت و اندازه گیری داده ها و بررسی مدیریت باید در نظر گرفته شوند.

الزام جدید برای در دسترس بودن سیاست کیفیت، برای افراد ذینفع مربوطه، به طور مناسب، به این معنی است که سازمان باید نحوه انجام این کار را در نظر بگیرد، که می تواند شامل یک وب سایت، رسانه های اجتماعی یا مکتوب باشد.

۶٫۲ هدف کیفی:

تعیین اهداف و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها:

بند ۶٫۲٫۱ افزایش و گسترش الزامات ISO 9001: 2008 است. این بند یک سازمان را ملزم می کند تا اهداف کیفی را برای عملکردها، سطوح و فرایندهای مربوطه در سیستم مدیریت کیفیت خود تعیین کند. این خود سازمان است که باید تصمیم بگیرد کدام عملکردها، سطوح و فرایندها مرتبط هستند.

اهداف کیفی باید با سیاست کیفیت سازمان سازگار باشند و با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری مرتبط باشند.

اهداف کیفی باید قابل اندازه گیری باشند، الزامات قابل اجرا را در نظر گرفته و بررسی شوند تا مشخص شود که آیا آنها برآورده می شوند. همچنین باید تحت نظارت و ارتباط بین سازمان قرار بگیرند و در صورت نیاز به روز شوند.

یک تغییر مهم نسبت به سال ۲۰۰۸، حذف صلاحیت “اهداف کیفی درون سازمان” است. اطلاعات مربوط به اهداف کیفیت باید توسط سازمان به عنوان اطلاعات مستند حفظ شوند.

پیامدهای بند ۶٫۲ برای سازمان های حرفه ای به دنبال کیفیت:

این همان فرمت ISO 9001: 2008 ، بند ۵٫۴٫۱ “اهداف کیفی” است و توجه به این که نیاز اهداف کیفی قابل اندازه گیری و مطابق با سیاست کیفیت سازمان هستند، همانطور که برای تعیین اهداف برای عملکردها و سطوح مربوط نیز انجام می شوند.

ISO 9001: 2015 دارای الزاماتی برای تعیین اهداف کیفی برای فرایندهای مربوطه و نظارت بر پیشرفت در برابر دستیابی به اهداف است. همچنین نیاز به اهداف کیفی مربوط به انطباق محصول و خدمات و همچنین افزایش رضایت مشتری است.

طبق استاندارد ISO 9001: 2015 برای افرادی که تحت کنترل سازمان کار می کنند، الزامات صریحی وجود دارد تا از سیاست کیفیت سازمان، اهداف کیفی مربوط به آنها، چگونگی کمک به اثربخشی QMS و نتایج آن آگاهی داشته باشند.

نحوه نوشتن اهداف کیفی:

شرکت شما باید اهداف کیفی خود را بر اساس فرایندها یا نتایجی خاص تنظیم کند که دوست دارید آنها را کنترل و بهبود ببخشید.
از اختصار SMART برای راهنمایی نوشتن و ایجاد اهداف منطقی و قابل دستیابی استفاده کنید:

Specific خاص: اطمینان حاصل کنید که اهداف کیفی شما دقیقاً آنچه را که می خواهید به انجام برسانید، از جمله چه کسی تحت تأثیر قرار گرفته و چه فرایندهای تجاری در تغییر دخیل هستند را بیان می کنند.

:Measurable قابل اندازه گیری: شما باید بتوانید اهداف خود را بسنجید. هر هدف را از نظر درصد، مبالغ ریالی و یا سایر نتایج کمی تعیین کنید.

:Achievable قابل دستیابی: در حالی که اهداف شما باید شما را به سمت موفقیت بیشتر سوق دهند، باید واقع بینانه نیز باشند. از خود بپرسید که چگونه می توانید این هدف را تحقق بخشید.

:Relevant مرتبط: اهداف خود را فقط برای تأمین نیازهای ISO ایجاد نکنید بلکه اهداف مفید و مرتبط با سازمانتان را تعیین کنید، اهدافی که برای شما، سازمان و خط مشی شما مهم هستند.

: Time-bound: جدول زمانی: برای اینکه هدف شما مفید واقع شود، باید یک جدول زمانی داشته باشید که بر اساس آن تنظیم شود. برای رسیدن به هدف خود در سه ماهه یا سال آینده برنامه ریزی کنید و از خود بپرسید که هر روز می توانید چه کاری انجام دهید تا در این مدت به آن برسید.

به یک وبینار ISO 9001: 2015 بپیوندید:

تشکیل یک برنامه مدیریت کیفیت موثر برای دستیابی به گواهینامه ISO 9001 می تواند برای سازمان ها در هر اندازه و هر نوع صنعتی دشوار باشد. به جای اینکه بخواهید خودتان عمل کنید، به متخصصان ما در طاها مدیران مراجعه کنید. ما به مشاغل سراسر کشور در مسیر دریافت گواهینامه، پشتیبانی و آموزش مداوم ارائه می دهیم. ما خوشحال خواهیم شد که به شما در تعیین و دستیابی به اهداف کیفی خود کمک کنیم.

اگر در مورد سیاست و اهداف کیفی سوالی دارید، با پرسش و پاسخ زنده به وبینارهای ما بپیوندید. در هر وبینار، مشاوران مجرب ما بررسی می کنند که چگونه ISO 9001: 2015 توسعه و ارتباط سیاست کیفیت را تعیین می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.