ISO 21508 استاندارد بین المللی مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه و برنامه

ISO 21508 استاندارد بین المللی مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه و برنامه

ISO 21508 چیست؟

ISO 21508:2018 راهنمایی برای شیوه های مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه و برنامه ارائه می دهد. برای هر نوع سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی و هر اندازه یا بخشی و همچنین هر نوع پروژه یا برنامه از نظر پیچیدگی، اندازه یا مدت زمان قابل اجرا است. ISO 21508:2018 موارد زیر را ارائه می دهد:
  • اصطلاحات و تعاریف؛
  • شرح اهداف و مزایای مدیریت ارزش به دست آمده؛
  • ادغام و رابطه با مدیریت پروژه یا برنامه؛
  • مروری بر فرآیندها و توضیحات فرآیند؛
  • الزامات اساسی برای یک سیستم مدیریت ارزش کسب شده؛
  • استفاده از سیستم مدیریت ارزش کسب شده
ISO 21508:2018 راهنمایی در مورد استفاده از فرآیندها، روش ها یا ابزارهای خاص در مدیریت ارزش کسب شده ارائه نمی کند. ضمیمه های A، B و C تحلیل هزینه، زمان بندی و عملکرد، فرمول های رایج مورد استفاده با تفاسیر مرتبط و ادغام ارزش به دست آمده با سایر فرآیندهای مدیریت پروژه یا برنامه را توضیح می دهند. این استاندارد مکمل ISO 21500 و ISO 21503 است.

چه کسانی باید آنرا دریافت کنند؟

مخاطبین هدف این استاندارد شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست:
  • مدیران اجرایی و آن دسته از افراد درگیر در حمایت از پروژه ها یا برنامه ها
  • افرادی که پروژه ها، برنامه ها یا سیستم های مدیریت ارزش کسب شده را مدیریت می کنند.
  • افراد درگیر در مدیریت یا اجرای دفاتر مدیریت پروژه یا کارکنان کنترل پروژه یا برنامه
  • توسعه دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانی
اهداف و موارد کاربرد ISO 21508
بیشتر بدانید: استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت (GMP) کاربرد این استاندارد ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای هر سازمان یا فردی طراحی شود، بنابراین آنها ممکن است مفاهیم و عملکرد مدیریت ارزش کسب شده را بهتر به کار گیرند.

هدف ISO 21508 چیست؟

هدف این استاندارد ارائه راهنمایی برای افرادی است که در مدیریت ارزش کسب شده دخیل هستند. روش هایی را برای ارائه منافع برای برنامه ریزی و کنترل پروژه یا برنامه توصیف می کند. همچنین راهنمایی در مورد مفاهیم، ​​مسئولیت ها، ادغام و فرآیندهای اجرای مدیریت ارزش کسب شده ارائه می دهد. با استفاده از این استاندارد میتوانید اطلاعاتی در مورد معیارهای عملکرد ثبت شده توسط یک سیستم مدیریت ارزش کسب شده، بدست بیاورید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.