ISO 10015

ISO 10015 چیست؟

مشاوره، پیاده سازی، و صدور گواهینامه ISO 10015

ISO 10015 (مدیریت کیفیت، رهنمودهایی برای مدیریت صلاحیت و پیشرفت کارکنان) است.

این سند رهنمودهایی را به سازمان جهت ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریت صلاحیت و پیشرفت افراد جهت تأثیر مثبت بر نتایج مربوط به انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات طرف های ذیربط ارائه می دهد.
این سند راهنمایی را برای کمک به سازمان ها در مدیریت صلاحیت و پیشرفت افراد خود ارائه می دهد. وجود کارکنان برای سازمان ها ضروری است. عملکرد سازمانی به نحوه استفاده از توانایی های افراد در محل کار بستگی دارد. مدیریت موفقیت وپیشرفت افراد در سطوح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی برای موفقیت سازمان ها لازم است.
مدیریت صلاحیت و پیشرفت افراد به وضوح با هم پیوند خورده اند: توسعه افراد بخشی از مدیریت صلاحیت ها است و افراد صالح به پیشرفت نیاز دارند. این دو مسئله به هم مرتبط هستند و از بسیاری جهات از هم جدا نیستند. استفاده از فرایندهای برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای مدیریت صلاحیت و پیشرفت افراد سهم مهمی در کمک به سازمان ها برای بهبود توانایی های خود، تأمین جهت استراتژیک و دستیابی به نتایج مورد نظر دارد.
مدیریت صلاحیت در افزایش توانایی های سازمان و در ایجاد و ارائه ارزش اهمیت بسزایی دارد. اصول مدیریت کیفیت که زیربنای استاندارد های خانواده ISO 9000 هستند (استاندارد ISO 10001 تا ISO 10019 بخشی از آن را تشکیل می دهند) بر اهمیت افراد شایسته و دارای فرهنگ که موجب رشد و توسعه بیشتر می شوند تأکید می کنند.
این سند راهنمایی برای کمک به سازمان ها و پرسنل آنها هنگام پرداختن به مسائل مربوط به مدیریت صلاحیت و پیشرفت افراد است. هر زمان که راهنمایی برای تفسیر مراجع به افراد ذیصلاح و یا توسعه یافته در خانواده سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 و یا هر استاندارد دیگر سیستم مدیریت، نیاز باشد، قابل استفاده است.

ویژگی های ISO 10015:

ایزو ۱۰۰۱۵ دارای دو ویژگی مهم است:

 • سرمایه گذاری آموزش را به عملکرد سازمانی پیوند می دهد؛
 • نیاز به آموزش مبتنی بر اصول یادگیری آموزشی و سازمانی دارد؛

آموزش ISO 10015:

ISO 10015 آموزش را به عنوان یک فرایند چهار مرحله ای تعریف می کند:

 • تعریف نیازهای آموزشی؛
 • آموزش طراحی و برنامه ریزی؛
 • ارائه آموزش؛
 • ارزیابی نتیجه آموزش؛

مزایای استاندارد ISO 10015:

آموزش به افراد کمک می کند تا دنیایی را بسازند که ارزش زندگی در آن را داشته باشد و همچنین مزایای زیر را نیز به همراه دارد:

 • همخوانی سیستم مدیریت آموزشی سازمان با سایر سیستم های مدیریت خانواده ISO 9000؛
 • انجام جداگانه فعالیت های آموزشی سازمان کاهش هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی را منجر می شود؛
 • افزایش اثربخشی برنامه های آموزشی و همچنین امکان اندازه گیری میزان اثربخشی هر برنامه آموزش؛
 • تقویت برنامه ها و سیستم آموزش داخلی سازمان؛
 • ایجاد فرهنگ مبتنی بر خرد در محیط های کاری؛
 • تراز بهتر اهداف آموزشی و برنامه های عملیاتی؛
 • آموزش با کیفیت را برای همه و به طور یکسان،
 • فرصت های خودآموزی و یادگیری مادام العمر؛
 • یادگیری شخصی و پیشرفت در نیازهای آموزش ویژه فرایندهای سازگار و ابزار ارزیابی برای افزایش کارایی؛
 • افزایش اعتبار سازمان به دلیل پرسنل آموزش دیده و اجرای اصولی و علمی فرایندها؛

چرا ISO 10015 را باید در سازمان خود پیاده سازی کنید؟

استاندارد بین المللی ISO 10015 مانند یک گوهر کشف نشده در خانواده استاندارد ISO 9000 است. این استاندارد رهنمودهایی برای کمک به سازمان ها و مدیران آنها هنگام پرداختن به موضوعات مربوط به آموزش ارائه می دهد.

این راهنما متمرکز بر فناوری آموزش و یادگیری سازمانی است، زیرا به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی با کیفیت طراحی شده است. برای ماندن در مسیر موفقیت، سازمان ها باید به طور مداوم در منابع انسانی خود سرمایه گذاری مجدد کرده و آنها را ارتقا دهند. با این حال، بیشتر مدیران نمی دانند که چگونه مزایای آموزش و بازده سرمایه گذاری در آموزش را بسنجند. ISO 10015 به شما اطمینان می دهد: “صرف هزینه برای آموزش کاری سودمند است”.

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ برای چه سازمان هایی مناسب است؟

 این استاندارد برای تمام سازمان ها صرف نظر از نوع صنعت و یا اندازه آنها، در هر مکان جغرافیایی و در تمامی بخش ها قابل اجرا است.

طاهامدیران چگونه میتواند به سازمان شما کمک کند؟

 • طاهامدیران متشکل از مربیان و مشاوران تمام وقت با ترکیبی منحصر به فرد از تجربه پیاده سازی استاندارد، مشاوره کسب و کار و تخصص مالی است که رویکرد “عملی” دستورالعمل موفقیت مشتریان ما را ایجاد می کند؛
 • متخصصان ما می توانند شما را در دستیابی به اجرای موثر ISO 10015 در سازمانتان یاری دهند؛
 • طاهامدیران برنامه ممیزی برنامه ریزی شده و مرحله به مرحله را ارائه می دهد؛
 • ارزیابی سالم و منسجم انجام می دهیم؛
 • ما در امر پیاده سازی و مشاوره تعداد زیادی از استانداردها سابقه درخشانی داریم؛

مراحل صدور گواهینامه:

مرحله اول

فرم شناخت طاها مدیران را تکمیل کنید تا بتوانیم شرکت و نیازهای شما را درک کنیم. این کار را می توانید با تکمیل فرم درخواست رسمی آنلاین انجام دهید. ما از این اطلاعات برای تعریف دقیق دامنه ارزیابی شما استفاده خواهیم کرد.

مرحله دوم

هنگامی که درخواست شما را مشاهده کرده ایم، با شما تماس خواهیم گرفت و متناسب با نوع درخواست شما اطلاعات لازم را برای شروع همکاری به شما خواهیم داد. زمانی که سازمان شما شرایط لازم برای دریافت گواهینامه را داشت، همکاران ما حسابرسی اولیه صدور گواهینامه را تشکیل می دهند. توجه داشته باشید همکاران ما در روز ممیزی در کنار شما خواهند بود و از مجموعه شما دفاع میکنند.

مرحله سوم

پس از یک ممیزی موفق، گواهینامه استاندارد مورد نیاز صادر می شود. گواهینامه به مدت سه سال معتبر است و از طریق یک برنامه ممیزی نظارت سالانه و یک ممیزی مجدد برای تایید صلاحیت سه ساله حفظ می شود.

مقالات ISO 10015: