Terms-and-concepts-of-haccp
,

مفاهیم و اصطلاحات HACCP

HACCP (تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی)، ایمنی مواد غذایی و ابزار مدیریت ریسک است که برای تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بکار می رود و بر روی درک خطراتی که ممکن است در محصولات غذایی خود داشته باشید متمرکز می شود. یک برنامه ایمنی …
7-step-for-haccp
,

۷ مرحله اساسی برای اجرای استاندارد HACCP – اصول haccp

استاندارد بین المللی سلامت غذا خطرات را شناسایی می کند و از وقوع خطراتی همچون میکروبیولوژی، مواد شیمیایی و فیزیکی، و آلاینده های صنعتی در هر مرحله از فرآیند تولید جلوگیری می کند. در واقع این استاندارد و به مشتریان اطمینان می دهد که محصولات فاقد هرگونه مواد مضر است.