Customer-segmentation
, , ,

تقسیم بندی مشتری چیست و یک تقسیم بندی موثر چگونه است؟

با تقسیم بندی مشتری، کارایی و تمرکز هر بخش در تجارت خود را بهبود ببخشید.مشاغل اغلب در تلاشند تا پیامی متمرکز ارائه دهند که مورد توجه هر مشتری منحصر به فرد قرار گیرند، تقسیم مخاطب به بخش های جداگانه کمک می کند تا اطلاع رسانی به هر مشتری از…
Customer-satisfaction-with-iso-10004
, , ,

اجرای موثر روند رضایت مشتری با استفاده از ISO 10004

رضایت مشتری برای هر سازمانی جنبه مهمی است. اما با این وجود فعالیت های مرتبط با رضایت در مواردی که یک چک لیست استاندارد تهیه و پخش می شود از توجه کمی برخوردار هستند. پس مزایای آن نیز محدود می شوند. با این حال وقتی راهنمای ISO 10004 را می بینیم،…