مطالب توسط Ahmadi

ایزو 17060 – ارزیابی انطباق

ایزو 17060 چه کاربردهایی دارد و چگونه میشه برای گرفتن این ایزو اقدام کرد و در کل تاثیر این ایزو بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چیست؟ این بار می‌خواهیم تمامی این موارد رو در این مقاله توضیح بدهیم و همچنین به سازمان شما کمک کنیم که با کمترین دردسر این ایزو معتبر رو دریافت کنید. […]

نظام آراستگی 5S – استاندارد 5S محیط کار

نظام آراستگی چیست؟ نظام آراستگی 5S، یک تکنیک خانه داری است که توسط سازمان های مختلف استفاده می شود و از پنج کلمه ژاپنی Seiri، Seiton، Seiso،Seiketsu و Shitsuk ساخته شده است به طوری‌ که ترجمه آن ها به ترتیب عبارتند از: مرتب‌سازی، ترتیب دادن، درخشش، استانداردسازی و پایداری. این تکنیک کارایی، بهره وری و […]