ISO/IEC 17024 الزامات نهادهای صدور گواهینامه فردی

ISO/IEC 17024 الزامات نهادهای صدور گواهینامه فردی

ISO 17024 درباره چیست؟

ISO/IEC 17024 استاندارد بین المللی مربوط به ارزیابی انطباق برای ارگان هایی است که صدور گواهینامه افراد را انجام می دهند. مؤسسات صدور گواهینامه که دارای اعتبار این استاندارد هستند، رویکرد کیفی بی طرفانه و دقیقی را نشان داده اند و مشتریان آنها می توانند به پرسنل دارای گواهینامه اطمینان داشته باشند.

این گواهینامه برای چه کسانی مفید است؟

 • نهادهای صدور گواهینامه افراد که در حال حاضر معتبر هستند یا به دنبال تأیید اعتبار هستند
 • مدیریت
 • حسابرسان داخلی
 • ارزیابان یا مشاوران

آخرین نسخه استاندارد

آخرین نسخه استاندارد ISO/IEC 17024:2012 از جولای ۲۰۱۲ است و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ بررسی و تایید شد.

تغییرات عمده بین نسخه ۲۰۰۳ و نسخه ۲۰۱۲ اطلاعات دقیق در مورد توسعه طرح برای صدور گواهینامه افراد است. در نسخه ۲۰۰۳، نهاد صدور گواهینامه ملزم به داشتن کمیته طرح بود که مسئولیت کلی توسعه طرح را بر عهده دارد، اما در مورد اجزایی که باید در این طرح گنجانده شوند، توضیحی ارائه نکرده است. نسخه ۲۰۱۲ دارای یک بند کامل (بند ۸) است که اطلاعات دقیقی در مورد اجزایی که باید در توسعه و نگهداری طرح گنجانده شوند ارائه می کند اما به مالک طرح اجازه می دهد خارج از نهاد صدور گواهی افراد باشد.

نتایج دریافت این گواهینامه

 • الزامات نهادهای گواهی کننده افراد را درک کنید.
 • قصد و نیت پشت الزامات مختلف استاندارد را بفهمید.
 • بتوانید استاندارد را در نقش خود اعمال کنید.
 • قادر به پیاده سازی ISO/IEC 17024 به منظور کسب یا حفظ اعتبار باشید.

درباره ISO 17020 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت صلاحیت سازمان های بازرسی بدانید.

iso-17024-استاندارد-نهاد-های-صدور-گواهینامه-فردی

الزامات

این گواهینامه شامل الزاماتی در زمینه های زیر است:

 • الزامات عمومی
 • الزامات ساختاری
 • منابع مورد نیاز
 • سوابق و اطلاعات مورد نیاز
 • طرح صدور گواهینامه (توسعه)
 • الزامات فرآیند صدور گواهینامه
 • الزامات سیستم مدیریت

الزامات ساختاری

این بخش الزامات ساختاری برای نهادهای صدور گواهینامه افراد را شرح می دهد. الزامات ساختاری شامل معیارهایی برای ساختار سازمانی نهاد صدور گواهی افراد از جمله نحوه مدیریت آن است. الزامات خاص مربوط به ساختار سازمان در رابطه با آموزش در این بخش گنجانده شده است. به طور خاص، اگر سازمان صدور گواهینامه آموزش نیز ارائه دهد، باید نشان دهد که چگونه بی طرفی گواهینامه توسط آموزش به خطر نمی افتد.

منابع موردنیاز

این بخش منابع مورد نیاز برای مراجع صدور گواهی افراد را شرح می دهد. منابع مورد نیاز شامل معیارهایی برای پرسنل و کارکنان سازمان است. الزامات خاص برای افراد (اعم از داخل سازمان و خارج از سازمان مانند مشاوران و داوطلبان) درگیر در فعالیت های صدور گواهینامه و همچنین معیارهای مرتبط با برون سپاری به سایر ارگان ها گنجانده شده است. این بخش همچنین شامل الزامات سایر منابع مانند تجهیزات معاینه مورد نیاز برای اجرای فعالیت های صدور گواهینامه می باشد.

سوابق و اطلاعات مورد نیاز

این بخش سوابق و الزامات اطلاعاتی برای مراجع صدور گواهی افراد را شرح می دهد. الزامات شامل معیارهای مربوط به سوابق متقاضیان، نامزدها و افراد گواهی شده است. الزامات مربوط به اطلاعاتی که باید عمومی شود و همچنین اطلاعاتی که باید محرمانه نگه داشته شوند در این بخش گنجانده شده و معیارهای امنیت اطلاعات شرح داده شده است.

طرح صدور گواهینامه

این بخش شامل الزامات فرآیند صدور گواهینامه از جمله معیارهای فرآیند درخواست صدور گواهینامه، فرآیند ارزیابی، فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد صدور گواهینامه می باشد. ضوابط تعلیق، پس گرفتن یا کاهش دامنه صدور گواهینامه و الزامات صدور گواهینامه مجدد در این بخش گنجانده شده است. این بخش همچنین شامل الزامات استفاده از گواهی‌ها، آرم‌ها و علائم و الزامات مربوط به درخواست‌ها و شکایات است.

الزامات سیستم مدیریت

این بخش، نهاد صدور گواهینامه افراد را ملزم به ایجاد، مستندسازی، پیاده سازی و نگهداری یک سیستم مدیریتی می کند که بتواند الزامات استاندارد را پشتیبانی کند. ارگانی که سیستم مدیریتی مطابق با ISO 9001 ایجاد کرده و نگهداری می کند و قادر به پشتیبانی از ISO/IEC 17024 است، الزامات سیستم مدیریت ISO/IEC 17024 را برآورده می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.