پیاده سازی و اخذ استاندارد ها

اخذ گواهینامه ایزو و مستندات ایزو

این فرم جهت درخواست خدمات و عضویت در پرتال مشتریان طاها مدیران تهیه است.

نام سازمان*
حوزه فعالیت*
Email*
مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره*
شماره همراه *
شماره مستقیم
نماینده مدیریت /شخص رابط *
شماره همراه *
شماره مستقیم
آدرس دفتر مرکزی
شماره دفتر مرکزی
شماره دفتر مرکزی
آدرس کارخانه /کارگاه*
شماره دفتر مرکزی *
شماره دفتر مرکزی
تاریخ صدور جواز احداث
شماره جواز احداث
تاریخ بهره برداری
شماره بهره برداری
نوع محصولات/خدمات*
عنوان برند*
مجوز، استاندارد، افتخارات محصول / خدمات
مرجع صدور
تاریخ صدور
تاریخ انقضا
مجوز، استاندارد، افتخارات محصول / خدمات
مرجع صدور
تاریخ صدور
تاریخ انقضا
سازمان نماینده مدیریت کیفیت دارد؟ *
چارت سازمانی دارد؟*
آخرین بازدید چارت سازمانی
تعداد نیروی زیر دیپلم
تعداد نیروی کارشناسی
تعداد نیروی کارشناسی ارشد
تعداد نیروی دکترا و فوق دکترا
تعداد کل پرسنل*
Total number of personnel
تعداد پرسنل فعال در سایت
Number of active personnel on the site
تعداد پرسنل فعال سایت در سیستم کیفیت
Number of active site personnel in the quality system
تعداد شیفت کاری
Number of work shifts
تعداد سایت/کارخانه که با سیستم مدیریت پوشش پیدا کرده
Number of sites / factories covered by the management system
آدرس اینترنتی سازمان
خواستار چه خدماتی از طاها مدیران هستید؟*
چنانچه مایل به صدور گواهینامه هستید نام کمپانی مورد نظر خود را وارد نمایید
اگر نمیدانید چه مرجع صدوری مناسب شماست، با ما تماس حاصل فرمایید
استاندارد های درخواستی
چنانچه استاندارد های مورد نظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد در فیلد زیر نام آنها را یادداشت فرمایید