این فرم جهت درخواست خدمات و عضویت در پرتال مشتریان طاها مدیران تهیه است.


نام سازمان*

حوزه فعالیت*

Email*

مدیر عامل / رئیس هیئت مدیره*

شماره همراه *

شماره مستقیم

نماینده مدیریت /شخص رابط *

شماره همراه *

شماره مستقیم

آدرس دفتر مرکزی

شماره دفتر مرکزی

شماره دفتر مرکزی

آدرس کارخانه /کارگاه*

شماره دفتر مرکزی *

شماره دفتر مرکزی

تاریخ صدور جواز احداث

شماره جواز احداث

تاریخ بهره برداری

شماره بهره برداری

نوع محصولات/خدمات*

عنوان برند*

مجوز، استاندارد، افتخارات محصول / خدمات

مرجع صدور

تاریخ صدور

تاریخ انقضا

مجوز، استاندارد، افتخارات محصول / خدمات

مرجع صدور

تاریخ صدور

تاریخ انقضا

سازمان نماینده مدیریت کیفیت دارد؟ *


چارت سازمانی دارد؟*


آخرین بازدید چارت سازمانی

تعداد نیروی زیر دیپلم

تعداد نیروی کارشناسی

تعداد نیروی کارشناسی ارشد

تعداد نیروی دکترا و فوق دکترا

تعداد کل پرسنل*

Total number of personnel

تعداد پرسنل فعال در سایت

Number of active personnel on the site

تعداد پرسنل فعال سایت در سیستم کیفیت

Number of active site personnel in the quality system

تعداد شیفت کاری

Number of work shifts

تعداد سایت/کارخانه که با سیستم مدیریت پوشش پیدا کرده

Number of sites / factories covered by the management system

آدرس اینترنتی سازمان

خواستار چه خدماتی از طاها مدیران هستید؟*
چنانچه مایل به صدور گواهینامه هستید نام کمپانی مورد نظر خود را وارد نمایید
اگر نمیدانید چه مرجع صدوری مناسب شماست، با ما تماس حاصل فرمایید

استاندارد های درخواستیچنانچه استاندارد های مورد نظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد در فیلد زیر نام آنها را یادداشت فرمایید