Cardboard-box

استاندارد های بین المللی کارتن و فوم

این استانداردها  اندازه های بریده شده کاغذ تحریر و کلاس های خاصی از مواد چاپی را مشخص می کنند.این برای اندازه‌های بریده شده کاغذ برای استفاده اداری، تجاری و فنی و همچنین برای کلاس‌های خاصی از مواد چاپی مانند فرم‌ها، کاتالوگ‌ها و غیره کاربرد دارد. همچنین این استاندارد ها برای میزان براقی و جلا  مقدار بازتاب سنج با میانگین انعکاس در یک ناحیه زاویه ای تعریف شده در مرکز جهت مشخصی تعیین می کنند. وظیفه ی دیگر این استاندارد های بین المللی سنجش میزان استقامت کاغذ می باشد و در حوزه ی چاپ نیز کاربرد  دارند.

 

 

استاندارد های عمومی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)


استاندارد های تخصصی 

ISO 216: 2007 (استاندارد بین المللی تخصصی کاغذ (سایز))

ISO 8254: 2016 (استاندارد بین المللی تخصصی کاغذ و مقوا (میزان براقی و جلاء))

ISO 2493: 2020 (استاندارد بین المللی تخصصی کاغذ و مقوا (استقامت))

ISO 5350: 2007 (استاندارد بین المللی تخصصی خمیر کاغذ)

ISO 12625: 2019 (استاندارد بین المللی تخصصی دستمال و حوله کاغذی و کاغذ توالت)

ISO 12647: 2020 (استاندارد بین المللی تخصصی صنعت چاپ)

CE (استاندارد محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))

EFQM (استاندارد بین المللی مدل تعالی سازمانی)

BS EN 13165: 2016 (استاندارد بین المللی تخصصی فوم پلی یورتان)


GMP (Good manufacturing Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

GSP (Good Service Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

(Good Laboratory Practice) GLP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)