ISO 10002

مشاوره و پیاده سازی ISO 100002

استاتدارد ISO10002 روش ها و فرم هائی را برای پیگیری شکایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان ارائه می کند .

استاندارد بین المللی ISO10002:2018 تلاش می کند تا :

  1. با ایجاد یک محیط مشتری محور و مشتری مدار ، رویکرد و طرز تفکر مشتری مداری را در سازمان جاری نموده و افزایش رضایت مشتریان را باعث شود ؛
  2. سازمان را موظف نماید به آن دسته از نیازهای مشتریان که برآورده نشده اند ، توجه نموده و درراستای تحقق آن ها گام بردارد ؛
  3. در سازمان ، یک فرآیند شکایت مشتری تدوین نماید تا مشتریان به سادگی بتوانند نارضایتی خود را به سازمان اعلام نمایند ؛
  4. شکایت مشتریان ، پس از دریافت ، تجزیه و تحلیل شده و سیستم مدیریت شکایت مشتریان ISO10002:2018 بهبود یابد .

درواقع هدف از این استاندارد ، اطمینان سازمان از انجام صحیح روند رسیدگی به شکایات مشتریان و نیز افزایش رضایت مشتریان از محصولات یا خدماتی است که سازمان ارائه می کند 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email