CRM

مشاوره و پیاده سازی CRM

درارتباط با سایر گواهینامه های ایزو می توان گفت سازمان هائی که گواهینامه های ISO 10002 و ISO 10004 دارند، می توانند گواهینامه CRM دریافت نمایند.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM )  تلاش می کند تا :

  1. مشتریان را حفظ کرده و روابط با آن ها را توسعه دهد؛
  2. در سازمان، فرآیندها و تکنولوژی هائی را به منظور درک نیازهای مشتریان و ارائه ی خدمات بهتر به آنان ایجاد کند؛
  3. مشتریان وفادار برای سازمان ایجاد کند.

درواقع هدف از این استاندارد ، ایجاد رویکردی فراگیر برای ایجاد، حفظ و توسعه ی روابط با مشتریان است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest