برگزار شد

آموزش جامع الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو 13485 در کارگاه های عملی به همراه اعطای گواهینامه بین‌المللی معتبر