CE

مهمترین اهداف نشان CE عبارتند از:

  1. هماهنگی قانونگذاری همه ی مناطق اروپا؛
  2. بالا بردن ایمنی محصولات؛

گواهینامه ی  CE-Marking چیست؟

CE-Marking  یکی از شاخص های کلیدی انطباق محصول اتحادیه اروپاست. با الصاق CE-Marking بر روی محصول، تولید کننده اعلام کرده است که مسئول انطباق محصولات خود با همه الزامات قانونی برای رسیدن به CE-Marking و در نتیجه حصول اطمینان از اعتبار آن محصول در سراسر اروپا  بوده و مجوز فروش محصولات خود در اتحادیه اروپا را دارا می باشد.

در واقع ، سازندگان ، از این استانداردهای هماهنگ استفاده می کنند تا نشان دهند که محصولات، خدمات یا فرایندها مطابق با دستورالعمل های مربوطه است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook