حلال / HALAL

مشاوره و پیاده سازی استاندارد حلال
  1.   غذای حلال: غذای حلال، پاک و طاهر است و نجس نیست. غذای سالمی است که اجازه مصرف آن مطابق با احکام شریعت اسلامی داده شده است و باید عاری از هر گونه عناصر حرام و نیز نجاست باشد.
  2. شیوه ی تولید مطلوب: طرز عمل درخصوص بهداشت پرسنل و ساختمان به منظور تضمین ایمنی و سلامت محصول؛
  3. شیوه ی بهداشتی مطلوب: تدابیر درنظر گرفته شده در مراحل زنجیره ی غذا جهت اطمینان از سلامت غذا برای مصرف؛
  4. غذای اصلاح شده ی ژنتیکی: خوراکی ها و آشامیدنی هائی که شامل محصولاتی با کیفیت اصلاح شده از لحاظ ژنتیکی هستند؛
  5. حلّالها: هر ماده ای برای تجزیه ی مواد غذائی یا هرگونه اجزاء و ترکیبی از آن گونه، شامل هرگونه ماده ی آلوده ی موجود در آن ماده ی غذائی یا روی آن.
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype