نوشته‌ها

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه

IMS  برگرفته از عبارت Integrated Management System بوده و با نام استاندارد بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه شناخته می شود.

گاهاً دیده می شود IMS را صرفا تلفیق سه استاندارد ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱  می دانند اما اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به این استاندارد و عبارت IMS داشته باشیم باید بگوئیم استاندارد IMS از تلفیق ISO 9001 و سایر استانداردهائی که به یکپارچه سازی مستندات در سازمان کمک می کند، بوجود می آید. اما با توجه به اینکه سازمان ها اغلب اقدام به اخذ سه استاندارد پرکاربرد ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ می نمودند، سیستم یکپارچه نیز با این سه استاندارد شناخته شده است اما این تلفیق می تواند تلفیق دو استاندارد ۹۰۰۱ و ۲۲۰۰۰ باشد و یا تلفیق استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ مانند ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ با استاندارد ۹۰۰۱   .

یکپارچه سازی یا همان IMS مزایای مختلفی دارد:

 1. دوباره کاری ها را کاهش می دهد، به عنوان مثال نیازی نیست چندین خط مشی یا چندین نظامنامه نوشته شود.
 2. کنترل مستندات آسان تر می شود و با تلفیق مستندات می توان حجم کمتری از مستندات را در اختیار داشت.
 3. آموزش ها را می توان یکپارچه کرد.
 4. ممیزی های چندگانه حذف می شود و نیازی نیست سازمان برای هر کدام از استانداردها ممیزی مجدد شود.
 5. ممیزی های داخلی و جلسات مدیریتی بصورت متمرکز برگزار می شود و وقت مدیران سازمان کمتر تلف می شود.

ادغام سیستم ها و استفاده از یک سیستم یکپارچه نه تنها به معنی کاهش توجه و تمرکز برروی هریک از استانداردها است، بلکه باید در سیستم مدیریت یکپارچه IMS تمام الزامات و اصول ذکر شده در متن آن استاندارد رعایت شود . اما از تکرار موارد تکراری و همینطور انجام دوباره کاری ها جلوگیری می شود.

مطالب مشابه : ISO9001:2015 چیست ؟

ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

مطالب مشابه : ISO10004:2018 چیست ؟

جهت پیاده سازی استاندرد IMS باید مراحل زیر را در سازمان طی نمود:

 1. آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل
 2. تعیین اهداف سازمان
 3. طراحی فرآیند و مستندسازی
 4. ممیزی داخلی
 5. اقدامات اصلاحی متناسب
 6. برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
 7. ممیزی نهائی جهت صدور گواهینامه بین المللی

[elementor-template id=”3137″]