بایگانی برچسب برای: کاهش هزینه های سازمان با استاندارد 5S

نوشته‌ها

Sorting-the-workplace
,

کاهش هزینه ها، افزایش تعامل و افزایش ایمنی با ۵S

در این مقاله می خواهیم چگونگی پیاده سازی ۵s را در تمام بخش ها یک سازمان، از جمله تأمین کنندگان آن، برای کاهش هزینه ها، افزایش تعامل و بهبود ایمنی شرح می دهیم. روش ۵s را می توان به عنوان بخشی اساسی از رشد و توسعه پایدار سازمان ها تع…