نوشته‌ها

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 22000: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

HACCP (استاندارد بین المللی سلامت غذا)

HALAL (استاندارد بین المللی تطابق محصولات غذایی و کشتارگاه ها با الزامات قوانین اسلامی)

ISO/TS 22002: 2013 (استاندارد بین المللی برنامه های پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی (تجهیزات کترینگ))

ISO 3055: 1985 (استاندارد بین المللی تجهیزات آشپزخانه)

ISO 16002: 2004 (استاندارد بین المللی نگهداری حبوبات و غلات)

ISO 10001: 2018 (استاندارد بین المللی مکانیزم های افزایش رضایت مشتریان)

ISO 10003: 2018 (استاندارد بین المللی روش های کاهش و حل شکایات مشتریان)

ISO 1361: 1997 (استاندارد بین المللی ظروف فلزی غیرقابل نفوذ جهت بسته بندی خوراکی)

ASTM D 3333: 2018 (استاندارد بین المللی لاک های مصرفی جهت بسته بندی ظروف مواد غذایی (نمونه برداری الیاف))

JIS Z 1520: 1990 (استاندارد بین المللی لفاف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی)

JIS Z 1571: 2016 (استاندارد بین المللی انواع بسته بندی مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم)


GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

(Good Service Practice) GSP (استاندارد های بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GHP (Good Hygiene Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در رعایت بهداشت)

 (Safer Food Better Business) SFBB (استاندارد بین المللی ایمنی مواد غذایی در تولید(بسته بندی انبارش و توزیع)