نوشته‌ها

این استانداردهای بین المللی الزامات فنی تحویل کلی برای تامین قطعات ریخته گری فولاد، نیکل و آلیاژ کبالت، از جمله الزامات برای انتخاب و آماده سازی نمونه ها و قطعات آزمایشی را مشخص می کنند.

استاندارد های عمومی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


استاندارد های تخصصی 

ISO 5252: 1991 (استاندارد بین المللی تخصصی لوله های فولادی)

ISO/TR 17055: 2002 (استاندارد بین المللی تخصصی لوله های فولاد)

ISO 4951: 2001 (استاندارد بین المللی تخصصی فولاد (استحکام میله های فولادی))

ISO 4990: 2015 (استاندارد بین المللی تخصصی ریخته گری فولاد)

ISO 8062: 2007 (استاندارد بین المللی تخصصی ریخته گری ـ قالب گیری)

ISO 65: 1981 (استاندارد بین المللی تخصصی لوله های فولادی کربن)

ISO 8503: 2012 (استاندارد بین المللی تخصصی آماده سازی بسترهای فولاد قبل از استفاده از رنگ و محصولات)

ISO 4145: 1986 (استاندارد بین المللی تخصصی اتصالات فولادی غیر آلیاژ)

ISO 4948: 1982 (استاندارد بین المللی تخصصی طبقه بندی فولاد به فولادهای آلیاژ و بر اساس ترکیب شیمیایی)

ISO 6934: 1991 (استاندارد بین المللی تخصصی فولاد برای بتن)

ISO 3545: 1989 (استاندارد بین المللی تخصصی لوله های فولادی و اتصالات)

ISO 5922: 2005 (استاندارد بین المللی تخصصی جدن چکش خوار)

ISO 7005: 2011 (استاندارد بین المللی تخصصی فلنچ چدن)

ISO 8512: 1990 (استاندارد بین المللی تخصصی صفحات سطحی چدن)

ISO 209: 2007 (استاندارد بین المللی تخصصی آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی)

ISO 6279: 2017 (استاندارد بین المللی تخصصی آلیاژهای آلومینیومی یاطاقان)

ISO 6361: 2014 (استاندارد بین المللی تخصصی ورق، نوار، صفحات آلومینیومی)

ISO 15546: 2011 (استاندارد بین المللی تخصصی آلیاژ آلومینیوم لوله­های حفاری)

ISO 7539: 2020 (استاندارد بین المللی تخصصی فلزات و آلیاژها (تست مقاومت در مقابل خوردگی))

ISO 17025: 2017 (استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها)

ISA (استاندارد بین المللی اندازه گیری و کنترل)


 (Good Service Practice) GSP (استانداردهای بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GRP (Good Research Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تحقیقات و امور پژوهشی)

GDP (Good Distribution Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در توزیع و پخش)

(Good Engineering Practice) GEP (استانداردهای بین المللی عملکرد خوب مهندسی)

GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

استاندارد های عمومی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


استاندارد های تخصصی 

ISO 18055:2004 (استاندارد بین المللی عکاسی و فیلم برداری (طبقه بندی، نام گذاری و ابعاد))

ISO/IEC 23000:2018 (استاندارد بین المللی نرم افزار مرجع برای پخش عکس ها با فرمت CMAF)

ISO 18916:2007 (استاندارد بین المللی مواد تصویر برداری و پردازش)

ISO/IEC TR 15938:2020 (استاندارد بین المللی فن آوری برای مدیریت عکس های دیجیتال با استفاده از ابزار بصری)

ISO/IEC 29103:2011 (استاندارد بین المللی ارزیابی عملکرد کارتریج جوهر برای چاپ عکس ها با فرمت MEPG-7)

ISO/IEC 23000-11:2014 (استاندارد بین المللی نرم افزار مرجع برای پخش عکس ها با فرمت MPEG)

ISO 18947:2013 (استاندارد بین المللی مواد تصویر برداری عکاسی انعکاسی (تعیین مقاومت عکس در برابر سایش))

ISO 1754:2010 (استاندارد بین المللی عکاسی (دوربین های دیجیتال با فیلم ۳۵ میلیمتری (ابعاد و اندازه تصویر)))

ISO/IEC 24711:2015 (استاندارد بین المللی تعیین عملکرد کارتریج در پرینترهای جوهر افشان و پرینترهای چند کاره)


GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

(Good Logo Practice) GLGP (استاندارد های بین المللی عملکرد خوب در طراحی، تهیه و کاربرد لوگو)

GBP (Good Business Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت کسب و کار)

(Good Service Practice) GSP (استاندارد های بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GDP (Good Documentation Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مستند سازی)