نوشته‌ها

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 14971: 2019 (استاندارد بین المللی مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی)

ISO 17664: 2017 (استاندارد بین المللی استریلیزه کردن دستگاه های پزشکی)

ISO 22000: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

ISO 17025: 2017 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه)

ISO 13485: 2016 (استاندارد بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی)

CE (استاندارد بین المللی محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))


EFQM (استاندارد بین المللی مدل تعالی سازمانی)

TTC (TYPE TEST CERTIFICATE) (استاندارد بین المللی گواهینامه بین المللی تست نمونه محصول (گواهینامه انطباق با الزامات FDA)

GMP (Good Manufacturing Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GLP (Good laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

GALP (Good Automated Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در اتوماسیون آزمایشگاهی)

GHP (Good Hygiene Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در رعایت بهداشت)

GMIP (Good Microbiological Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در میکروب شناسی (میکروبیولوژی))

GPVP (Good Pharmacovigilance Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در داروشناسی و تاثیر شناسی دارو)

GPP (Good Participatory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در داروسازی و داروخانه)

GDP (Good Distribution Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در توزیع و پخش دارو)

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 11079:2007 (استاندارد بین المللی سرد خانه (ارزیابی فشار دما در محیط های سرد))

ISO 50001:2018 (استاندارد بین المللی مدیریت انرژی)

ISO 10668:2010 (استاندارد بین المللی نشان برتر (ارزیابی و ارزشگذاری برند))

ISO 5151:2020(استانداردهای بین المللی سیستم های تهویه مطبوع و کانال غیر حرارت)

ISO 10121: 2014 (استاندارد بین­المللی روش ارزیابی دستگاه­های تصفیه)

ISO 16890: 2016 (استاندارد بین­المللی فیلترهای هوا برای تهویه عمومی)

CEاستاندارد بین المللی محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))

ISO 17025: 2017 (استاندارد بین المللی آزمایشگاه­ها)

BS 5643:1984 (استانداردهای بین المللی تهویه هوا)

DIN EN 267:2012 (استاندارد بین المللی مشعل های گازوئیل سوز)

DIN 4703: 1999(استاندارد بین المللی رادیاتور های گرمایشی)

DIN EN 26: 2012 (استاندارد بین المللی آبگرمکن های فوری گاز سوز)

 BS 779:2010(استاندارد بین المللی بخاری نفت سوز فتیله ای تنوره دار (چراغ خوراک پزی))

JIS C 9612: 2013 (استاندارد بین المللی کولر گازی پنجره ای (اتاقی) تاتوان)

AS 2913: 2000(استاندارد بین المللی کولر های آبی)

AG 103(استاندارد های بین المللی بخاری گاز سوز دودکش دار)

DIN 4703: 2000 (استانداردهای بین المللی رادیاتور گرمایشی)

EN 613: 2001 (استاندارد های بین المللی بخاری گاز سوز دودکش دار)

EN 446: 2007 BS (استانداردهای بین المللی بخاری گازی بدون دودکش)

EN 89: 2015 DIN (استاندارد های بین المللی آبگرمکن های گاز سوز مخزن دار)

(Approval Standards) FM Approval (استانداردهای بین المللی تائیدیه ایمنی محصولات و خدمات)

UL (Ander writer UL laboratories’) استانداردهای UL (استاندارد های بین المللی تائیدیه ایمنی محصول جهت مصرف))

ART (استاندارد بین المللی های انجمن تهویه مطبوع)

ANSI (استاندارد بین المللی موسسه استاندارد های ملی آمریکا)

ASHRAE (استانداردهای بین المللی تاسیسات آمریکا)

DIN (استانداردهای بین المللی صنایع آلمان)


GMP (Good Manufacturing Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

 (Good Service Practice) GSP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

GAMP (Good Automated Manufacturing Practices) (استاندارد بی­المللی عملکرد خوب در اتوماسیون تولید)

SCC (ایمنی کار مدیران و کارکنان)

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 29001:2020 (استاندارد بین المللی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

IATF 16949 (استاندارد بین المللی تخصصی صنایع خودرو سازی)

ISO 10006:2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه (مدیریت پروژه ها))

ISO 15403:2006 (استاندارد بین المللی گاز طبیعی کاربرد بعنوان برای وسیله نقلیه CNG)

ISO 50001:2018 (استاندارد بین المللی مدیریت انرژی)

ISO 4437:2015 (استاندارد بین المللی لوله های پلی اتیلن زیر خاکی برای تامین مایعات)

ISO 24254: 2007 (استاندارد بین المللی روغن های صنعتی برای استفاده در موتورهای بنزینی موتورسیکلت چهار سکته و موتور های مرتبط با آن)

ISO 2176: 2020 (استاندارد بین المللی فرآورده های نفتی – روغن گریس)

ISO 3448: 1993 (استاندارد بین المللی روان کننده های مایع صنعتی)

ISO 6247: 1999 (استاندارد بین المللی فرآورده های نفتی – تعیین ویژگی های فومی روغن های روان کننده)

ISO 3987: 2010 (استاندارد بین المللی فرآورده های نفتی – تعیین خاکستر سولفات شده در روغن و افزودنی ها)

ISO 4263-4: 2006 (استاندارد بین المللی نفت و محصولات مرتبط – تعیین رفتار پیری روغن و مایعات مهار شده- روغن های دنده صنعتی)

ISO 20623: 2017 (استاندارد بین المللی نفت و محصولات مرتبط – تعیین ویژگی های شدید فشار و ضد سایش مایعات)

ISO 13738: 2011 (استاندارد بین المللی روان کننده ها، روغن های صنعتی برای موتورهای بنزینی دوچرخه ای)

ISO 15380: 2016 (استاندارد بین المللی روان کننده ها، روغن های صنعتی برای مایعات هیدرولیک)

ISO 22285:2018 (استاندارد بین المللی فرآورده های نفتی و روان کننده ها – تعیین جداسازی روغن – روش تصفیه فشار)

ISO 22286:2018 (استاندارد بین المللی فرآورده های نفتی و روان کننده ها – تعیین نقطه افت با دستگاه اتوماتیک)

ISO 5051: 1981 (استاندارد بین المللی تجهیزات بارگیری مکانیکی مداوم)

CE (استاندارد بین المللی محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))

ISO 17025:2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت آزمایشگاهی)

API (استانداردهای بین المللی نفت آمریکا)

ASQ (استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت)

IP (استاندارد بین المللی نفت انگلستان)

UL (Underwriters Laboratories) (تائیدیه ایمنی محصول جهت مصرف)

FM Approvals (Approvals standard) (استاندارد بین المللی تائیدیه محصول و خدمات)


GMP (Good Manufacturing Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

(Good Service Practice) GSP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

SCC (ایمنی کار مدیران و کارکنان)

 

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 29001: 2020 (استاندارد بین المللی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

ISO 15403: 2006 (استاندارد بین المللی گاز طبیعی برای وسیله نقلیه (کاربرد به عنوانCNG))

API (استانداردهای بین المللی نفت آمریکا)

ASQ (استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت)

IP (استاندارد بین المللی نفت انگلستان)

ISO 11960: 2020 (استاندارد بین المللی لوله های پولادی (کاربردی در صنایع نفت و گاز))

ISO 50001: 2018 (استاندارد بین المللی مدیریت انرژی)

ISO 21809-3: 2020 (استاندارد بین المللی لوله های پولادی (کاربردی در صنایع نفت و گاز))

ISO 3183: 2019 (استاندارد بین المللی لوله های پولادی (کاربردی در صنایع نفت و گاز))

UL (Underwriter Laboratories) (تائیدیه ایمنی محصول جهت مصرف)

ISO 10425: 2003 (استاندارد بین المللی تجهیزات حفاری و تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

ISO 14723: 2009 (استاندارد بین المللی سیستم های حمل و نقل نفت و گاز طبیعی)

ISO/TS 10839: 2000 (استاندارد بین المللی لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت مصارف گاز)

ISO 4437: 2014 (استاندارد بین المللی لوله های پلی اتیلن زیر خاکی برای تامین مایعات)

ISO 4492: 2017 (استاندارد بین المللی ریخته گری فولادی)

ISO 6751: 2011 (استاندارد بین المللی ابزار ریخته گری قالب گیری و پرس کاری)

ISO 22991: 2004 (استاندارد بین المللی سیلندر گاز مایع (LPG))

ISO 9809: 2014 (استاندارد بین المللی سیلندرهای گاز)

ISO 6751: 2011 (استاندارد بین المللی سیستم های حمل و نقل نفت و گاز طبیعی)

ISO 65: 1981 (استاندارد بین المللی لوله اربون فولاد مناسب برای در هم کوبیدن مطابق با استاندارد ISO 7 – 1)

FM Approvals (Approvals standard) (استاندارد بین المللی تاییدیه محصول و خدماتFM)

ISO 3834:2007 (استاندارد بین المللی کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری فیوژن مواد فلزی)

ISO 8062-3-2007 (استاندارد بین المللی ریخته گری قالب گیری)

ISO 5051:1981 (استاندارد بین المللی تجهیزات بارگیری مکانیکی مداوم)

CE (استاندارد بین المللی محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))

 ISO 17025:2017(استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها)

BS EN 1555: 2011 (استاندارد بین المللی لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز)

DIN 2440: 1978 (استاندارد بین المللی لوله های فولادی گازرسانی و ساختمان)

BS EN 1378: 1997 (استاندارد بین المللی لوله های گالوانیزه جهت شبکه گازرسانی شهری)

DIN EN 676: 2012 (استاندارد بین المللی مشعل های گازسوز)

BS 3016: 1989 (استاندارد بین المللی انواع رگلاتور پیچی)

BS ISO 5016 (استاندارد بین المللی انواع رگلاتور پیچی)

DIN 3230: 1987 (استاندارد بین المللی شیر سیلندر گاز و اتصالات ورودی و خروجی)

BS 3212: 1991 (استاندارد بین المللی لوله های لاستیکی انعطاف پذیر، شیلنگ های لاستیکی برای استفاده در فاز بخارLPG و تاسیسات هوا گاز مایع)

BS EN 1714:1998 (استاندارد بین المللی تست غیر مخرب روی اتصالات جوش فلرات)

AWS A5.17 (استاندارد بین المللی جوش آمریکا)


GMP (Good Management Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GMP (Good Manufacturing Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

GALP (Good Automated Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در اتوماسیون آزمایشگاهی)

GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در اتوماسیون تولید)

GSP (Good Safety Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ایمن سازی محیط کار)

GSP (Good Service Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

 GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

ISO 10002: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست)

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)

۵S (پنچ اصل ساماندهی بهبود محیط کار (مدیریت آراستگی سازمان))


ISO 20000:2019 (استاندارد بین المللی مدیریت خدمات در IT)

ISO 10012:2003 (استاندارد بین المللی مدیریت اندازه گیری (فرآیند ها و تجهیزات اندازه گیری))

ISO/IEC 25010:2011 (استاندارد بین المللی مهندسی نرم افزار – ارزیابی کیفیت محصول)

ISO 9362:2014 (استاندارد بین المللی بانکداری پیام های مخابراتی بین بانکی / کد شناسایی BIC)

ISO 9564:2017 (استاندارد بین المللی بانکداری مدیریت PIN سیستم های کارتی)

ISO 7240:2020 (استاندارد بین المللی سیستم اعلان حریق انتقال رادیویی)

CE (استاندارد محصول در اروپا (تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا))

ECMA (استاندارد بین المللی تخصصی اطلاعاتی و مخابراتی اروپا)

IECQ (استاندارد بین المللی تخصصی کیفیت اجزاء دستگاه های الکترونیکی)

IEC (استاندارد بین المللی تخصصی کمیسیون جهانی الکترونیک)

IEEF (استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک)

IPC (استاندارد بین المللی اتصالات الکترونیک)

ITV –T (استاندارد های بین المللی ارتباطات مخابراتی)

ITV-R (استاندارد بین المللی ارتباطات رادیویی)

NEMA (استاندارد بین المللی سازندگان دستگاه های الکتریکی)


GMP (Good manufacturing Practice) استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

GMP (Good Management Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در مدیریت)

 (Good Engineering Practice) GEP (استاندارد بین المللی عملکرد خوب مهندسی)

GSP (Good Service Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

SCC (ایمنی کار مدیران و کارکنان)

استاندارد ISO 26000:2010 راهنمائی هائی را در حوزه ی مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح می کند.

شرکت ها و سازمان ها دور از جامعه کار نمی کنند. ارتباط آن ها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار می کنند، عامل مهمی در توانائی آن ها برای ادامه ی کار بطور موثر است. یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامون خود مسئول است و باید این مسئولیت را ادا کند. در ایزو ۲۶۰۰۰ راهنمائی هائی برای اجرای هرچه بهتر این مسئولیت ها ارائه شده است.

درواقع ایزو ۲۶۰۰۰یک تخصص بین المللی را وارد مسئولیت اجتماعی کرده و توسط موارد زیر بر مسئولیت اجتماعی ارزش می افزاید:

 • اجماع بین المللی درباره معنی مسئولیت اجتماعی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی که سازمان ها نیاز به اشاره به آن دارند؛
 • فراهم سازی راهنمایی درباره قواعد تبدیل آن به اعمال موثر؛
 • پالایش بهترین راهکارها که از پیش بکار گرفته می شدند و پخش جهانی اطلاعات به نفع جامعه بین المللی.
ISO 26000, Social Responsibility Guidance Standard, SRGS, Health ...

استاندارد بین المللی ISO 26000:2010 تلاش می کند تا :

 1. قانون گرائی و حس وظیفه نسبت به قانون مداری را ترویج دهد؛
 2. برداشت واحدی از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان ایجاد کند؛
 3. سازمان ها را برای رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود و با درنظرگرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه ی اقتصادی کمک کند؛
 4. در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی، راهنمائی ارائه دهد؛
 5. اصطلاحات رایج در زمینه ی مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهد؛

مطالب مشابه : ISO9001:2015 چیست ؟

شرکت هائی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو ISO 26000:2010 می کنند، در تلاش هستند تا هفت اصل اساسی این استاندارد را در سازمان خود پیاده کنند:

 1. پاسخگوئی
 2. شفافیت
 3. رفتار اخلاقی
 4. احترام به منافع ذینفعان
 5. احترام به حاکمیت قانون
 6. احترام به قوانین بین المللی
 7. احترام به حقوق بشر

همچنین هفت موضوع اصلی در ارتباط با استاندارد مسئولیت اجتماعی عبارتند از:

 1. حکومت سازمانی
 2. حقوق بشر
 3. شیوه های کار
 4. محیط زیست
 5. فرآیند عملی عادلانه
 6. مسائل مربوط به مصرف کنندگان
 7. مشارکت و توسعه ی جامعه

[elementor-template id=”3137″]

 نظام آراستگی به سیستمی گفته می شود که باعث آراستگی و بهبنه سازی محیط می گردد . منظور از محیط، می تواند محیط کار یا منزل باشد. 

۵S نظامی است که برای اولین بار در ژاپن و با الگوبرداری از صنایع آمریکایی و اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. 

۵S مخفف ۵ کلمه ی ژاپنی است که بندها و مراحل اجرای این استانداردها را هم نشان می دهند:

 1. Seiri : ساماندهی: نظم دادن به کلیه ی اجزاء سازمان از طریق تفکیک اقلام ضروری از غیر ضروری؛
 2. Seiton : نظم و ترتیب: قراردادن اقلام در بهترین مکان به شکلی که بتوان به بهترین نحو و در سریعترین زمان ممکن از آن ها استفاده نمود؛
 3. Seiso : پاکیزه سازی: دورریختن مواد زائد و پاکیزه کردن سایر اشیاء از آلودگی ها؛
 4. Seiketsu : استاندارد سازی: تعیین روشی جهت کنترل و اصلاح دائمی ( مانند استفاده از چک لیست ها، انجام بازرسی های دوره ای، استفاده از علائم مربوط به تجهیزات خاموش کننده و … )؛
 5. Shitsuke : انضباط: نهادینه کردن لزوم پیاده سازی نظام آراستگی در پرسنل از طریق آموزش، تمرین و تکرار پرسنل.
5 مرحله نظام 5s

مطالب مشابه : ISO9001:2015 چیست ؟  

 نمونه هائی از اجرای ۵S در هریک از بندها عبارتنداز: 

    جلوگیری از انباشت ضایعات: استفاده ی مالی از ضایعات بعلت تفکیک و فروش به موقع آن ها·         جلوگیری از دور ریختن مواد و قطعات سالم بهمراه ضایعات· دردسترس قرارگرفتن اقلام ضروری و پرمصرف و درنتیجه، افزایش بهره وری نیروی انسانی بعلت کاهش رفت و آمدهای بی مورد·

  پاکیزیگی محیط و …

[elementor-template id=”3137″]

جوامع امروزی درحالی برای برآورده کردن نیازهایشان تلاش می کنند که از حفظ محیط زیست برای نسل های بعدی غافلند. به همین خاطر ISO14001 تدوین شده است که تا در این مسئله مهم کارساز باشد.

استاندارد بین المللی ISO14001 با وضع قوانین سخت و با استفاده از راه های زیر، سعی در حفظ محیط زیست برای آیندگان دارد:

 1. جلوگیری از ورود منابع طبیعی به محیط زیست
 2. جلوگیری از تخریب منابع طبیعی
 3. جلوگیری از استفاده ی بی رویه ی منابع
 4. جلوگیری از ورود مواد تجدیدناپذیر به طبیعت
 5. پیشگیری و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی
 6. تغییر در طراحی سازه ها یا روش های تولید درجهت کاهش اثرات نامطلوب بالقوه زیست محیطی

ISO14001 به سازمان ها کمک می کند تا توسعه ی پایدار خود و حفظ محیط زیست را همزمان درپیش گیرند. بعبارت دیگر ، هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی در یک سازمان ، حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی است.

مطالب مشابه : ایزو ۹۰۰۱ چیست ؟

شرکت هائی که ISO14001 دارند ، تلاش می کنند تا:

اثرات نامطلوب بالقوه زیست محیطی را کاهش دهند؛ عملکرد زیست محیطی خود را ارتقا دهند؛ خطرات و ریسک های وارد شده بر محیط زیست را در هر مرحله از تولید، پیش بینی و در صورت امکان این خطرات را به صفر نزدیک کنند.

مهمترین اصطلاحات و تعاریف در ISO14001 :

در این ISO14001 با اصطلاحات و مفاهیم زیر سروکار داریم:

سیستم مدیریت: منظور از سیستم مدیریت، مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط در تعامل یک سازمان هستند که شامل ساختار سازمانی ، نقش ها و مسئولیت ها، طرح ریزی و عملیات، ارزیابی ریسک و … می باشند.

ISO 14001:2015 Environmental Management - International ...

سیستم مدیریت زیست محیطی: بخشی از سیستم مدیریت است که برای مدیریت جنبه های زیست محیطی و برآورده کردن الزامات قانونی این جنبه ها هنگام اخذ گواهینامه ایزو مورد استفاده قرار می گیرند.
خط مشی زیست محیطی: جهت گیری های یک سازمان مرتبط با عملکرد زیست محیطی، تحت عنوان خط مشی زیست محیطی و توسط مدیریت ارشد سازمان به کلیه ی پرسنل ابلاغ می گردد.


سازمان: فرد یا گروهی از افراد که مسئولیت ها، شرح وظایف و اختیارات آن ها در ارتباط با مدیریت زیست محیطی تدوین شده است را سازمان می نامند.
مدیریت ارشد: فرد یا افرادی در سازمان که شرح وظایف و اختیارات را محول نموده و سازمان را هدایت مینمایند، تحت عنوان مدیریت ارشد سازمان شناخته می شوند.

طرف (های) ذینفع:

فرد یا افرادی که بر فعالیت های یک سازمان در راستای مدیریت زیست محیطی تاثیرگذار هستند، طرف یا طرف های ذینفع شناخته می شوند. طرف های ذینفع شامل مشتریان، پیمانکاران، تامین کنندگان، طرف های قرارداد ( مانند بانک ها )، و حتی کارمندان شرکت می گردند.

جنبه های زیست محیطی: آن دسته از فعالیت ها، خدمات یا محصولات سازمان که با محیط زیست تعامل دارند، جنبه های زیست محیطی نامیده می شوند. جنبه های زیست محیطی بارز، جنبه هائی هستند که تاثیرات نامظلوب شدیدی بر محیط زیست دارند. این جنبه ها باید توسط سازمان شناسائی شده و در راستای حذف یا کاهش آن ها گام برداشته شود.

پیامد زیست محیطی: تغییراتی که بر اثر فعالیت های سازمان بر محیط زیست وارد می شوند، پیامد زیست محیطی نامیده می شوند. این پیامدها هم می توانند مطلوب و هم می توانند نامطلوب باشند.
اهداف زیست محیطی سازمان: آن دسته از اهداف سازمان که به ارتقاء عملکرد زیست محیطی کمک می کنند.
ریسک: فعالیت هائی که درنتیجه ی آن ها سازمان ممکن است با تهدیدهائی مواجه گردد، ریسک نامیده می شود

ISO 14001 | شرکت بین المللی آگرین سیس

این مطلب را هم مطالعه کنید : مدیریت ریسک ها و فرصت ها در ایزو ۹۰۰۱

ممیزی:

ممیزی، فرآیندی سیستماتیک و مستقل است که میزان انطباق فعالیت های یک سازمان با الزامات زیست محیطی را بررسی می نماید.
عدم انطباق: آن دسته از فعالیت های سازمان که الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده باشد، عدم انطباق نامیده می شود.
اقدام اصلاحی: اقدام یا اقداماتی که برای حذف علل یک عدم انطباق انجام می شود و به پیشگیری از بروز مجدد آن کمک می کند، اقدام اصلاحی نامیده می شود.
اقدام پیشگیرانه: اقدام یا اقداماتی که برای حذف علل یک عدم انطباق بالقوه و رویداده نشده انجام می شود، اقدام پیشگیرانه نامیده می شود.
بهبود مستمر: فعالیت های مستمر که در راستای ارتقاء عملکرد زیست محیطی سازمان گام بر میدارند، بهبود مستمر نامیده می شوند.

 

استاندارد  ISO 13485 :2016 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی است که بطور خاص در حوزه وسایل پزشکی تعریف شده است. درواقع کلیه ی محصولات تولیدی مرتبط با پزشکی از مواد مصرفی مانند نخ بخیه و بانداژ تا دستگاه های پزشکی می توانند با رعایت الزامات استاندارد ISO 13485 نسبت به اخذ گواهینامه ی ISO 13485 اقدام نمایند.

البته ISO 13485 کاملا با ایزو ۹۰۰۱ مطابقت دارد و الزامات تجهیزات پزشکی به ایزو ۹۰۰۱  افزوده می شود. هرچند تفاوت های زیادی هم بین الزامات این دو استاندارد وجود دارند. بعنوان مثال برخلاف ایزو ۹۰۰۱ ، در استاندارد بین المللی ISO 13485 بجای تاکید بر بهبود مستمر و رضایتمندی مشتری، بر مواردی مانند انطباق با نیازهای مشتری، مدیریت ریسک و حفظ و نگهداری فرآیندهای موثر (مانند فرآیند طراحی ایمن، تولید و توزیع تجهیزات پزشکی) تاکید می شود.

مطالب مشابه : ISO 9001:2015 چیست ؟

استاندارد بین المللی  ISO 13485 :2016 تلاش می کند تا:

 1. در الزامات و اجرای قوانین و مقررات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و الزامات تجهیزات پزشکی، انطباق و هماهنگی ایجاد کند؛
 2. شرایط مناسب و استانداردی برای فروش محصولات پزشکی ایجاد کند؛

در این استاندارد با اصطلاحات و مفاهیم زیر سروکار داریم :

 1. هشدارهای توصیه ای: هشداری که سازمان پس از تحویل تجهیز پزشکی ، جهت ارائه اطلاعات تکمیلی یا اضافی و مشاوره در اقدامی که باید انجام گیرد جهت موارد زیر صادر میکند:
 2. استفاده از تجهیزات پزشکی
 3. تغییر و تبدیل تجهیز پزشکی
 4. بازگرداندن تجهیز پزشکی به سازمانی که آن را تامین نموده است
 5. انهدام تجهیز پزشکی
 6. ارزیابی بالینی: ارزیابی و تحلیل اطلاعات بالینی مربوط به یک تجهیز پزشکی بمنظور تصدیق ایمنی و عملکرد بالینی تجهیز هنگام کاربرد مورد نظر سازنده؛
 7. توزیع کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی در زنجیره تامین که با مسئولیت خود ، عرضه تجهیز پزشکی به کاربر نهایی را تسهیل مینماید؛
 8. تجهیز پزشکی کاشتنی: تجهیز پزشکی که تنها با مداخله پزشکی یا جراحی قابل برداشتن است و مدنظر است تا:
 9. از طریق عمل جراحی بطور کلی یاجزئی در داخل بدن انسان یا یکی از منافذ طبیعی وارد شود؛
 10. جایگزین یک سطح مخاطی یا سطح چشم شود؛
 11. بعد از عمل دست کم ۳۰ روز باقی بماند؛
 12. برچسب گذاری: برچسب ، دستورالعمل استفاده و هرگونه اطلاعات مرتبط با شناسایی، توضیحات فنی ، مقاصد مورد نظر یا استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی ، به غیر از اسناد حمل میباشد؛
 13. چرخه ی عمر: تمامی مراحل عمر یک تجهیز پزشکی از مفهوم سازی اولیه تا انهدام و تعیین تکلیف نهائی؛
 14. ارزیابی عملکرد: ارزیابی و تحلیل داده ها برای ایجاد یا تصدیق توانایی یک تجهیز پزشکی تشخیصی در دستیابی به حیطه کاربرد آن؛
 15. مراقبت پس – بازار: فرایندی نظامند در گرداوری و تحلیل تجربه ی بدست آمده از تجهیزات پزشکی که در بازار قرار گرفته اند؛
 16. سیستم حائل سترونی: حداقل بسته بندی که از ورود ریزجانداران جلوگیری کرده و اجازه ی حضور محصولی ضدعفونی شده را درهنگام مصرف می دهد؛

تجهیز پزشکی سترون: تجهیز پزشکی که مدنظر است الزامات سترونی را برآورده کند.

[elementor-template id=”3137″]

CRM

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

CRM  برگرفته از عبارت Customer Relationship Management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود. با بهره گیری از CRM، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد. CRM در واقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها. این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد. CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی است. همچنین CRM  در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و بمنظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید.

درارتباط با سایر گواهینامه های ایزو می توان گفت سازمان هائی که گواهینامه های ISO 10002 و ISO 10004 دارند، می توانند گواهینامه CRM دریافت نمایند.

تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟ - متمم

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM )  تلاش می کند تا :

 1. مشتریان را حفظ کرده و روابط با آن ها را توسعه دهد؛
 2. در سازمان، فرآیندها و تکنولوژی هائی را به منظور درک نیازهای مشتریان و ارائه ی خدمات بهتر به آنان ایجاد کند؛
 3. مشتریان وفادار برای سازمان ایجاد کند.

درواقع هدف از این استاندارد ، ایجاد رویکردی فراگیر برای ایجاد، حفظ و توسعه ی روابط با مشتریان است.

مطالب مشابه : ISO9001:2015 چیست ؟

مطالب مشابه : ISO10004:2018 چیست ؟

مطالب مشابه : ISO10002:2018 چیست ؟

مطالب مشابه : چگونه مشتریانی وفادار ایجاد کنیم ؟

مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت هائی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو CRM می کنند ، در تلاش هستند تا :

۱٫       برای تک تک مشتریان، هدف گذاری کرده و محصولات و خدمات خاص آن مشتریان را به آن ها ارائه کنند؛

۲٫       رویکرد مشتری محوری را در پرسنل ایجاد و نهادینه کنند؛

۳٫       مشتریانی وفادار ایجاد کنند و با توسعه ی روابطشان با آن ها، مشتریان وفادار را حفظ نمایند و سپس افزایش دهتد؛

۴٫       از مشتریان خود حمایت کرده و رضایت مندی آن ها از سازمان را افزایش دهند.

مهمترین اصطلاحات و تعاریف در استاندارد CRM :

در این استاندارد با اصطلاحات و مفاهیم زیر سروکار داریم :

۱٫       شکایت کننده : فرد یا شرکتی که از سازمان شکایت می کند ؛

۲٫       مشتری : فرد یا شرکتی که محصول یا خدمتی را از سازمان خریداری می کند ؛

۳٫       رضایت مشتری : درک مشتری از درجه ای که انتظارات مشتری برآورده شده است ؛

۴٫       خدمات مشتری : تعامل سازمان با مشتری در طول مدت زمانی که مشتری ، محصول خریداری شده یا خدمات دریافت شده از سازمان را در اختیار دارد ؛

۵٫       بازخورد مشتری : دریافت نظرات ، ایده ها ، رضایت یا شکایت مشتری پس از دریافت محصول یا خدمات سازمان ؛

۶٫       طرف ( های ) ذینفع :  فرد یا افرادی که بر فعالیت های یک سازمان در راستای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تاثیرگذار هستند ، طرف یا طرف های ذینفع شناخته می شوند . طرف های ذینفع شامل مشتریان ، پیمانکاران ، تامین کنندگان ، طرف های قرارداد ( مانند بانک ها ) ، و حتی کارمندان شرکت می گردند .۷٫       سازمان : فرد یا گروهی از افراد که مسئولیت ها ، شرح وظایف و اختیارات آن ها در ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تدوین شده است را سازمان می نامند .

اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در linkedin اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram اشتراک گذاری در pinterest