فرآورده های نفتی

پیاده سازی استاندارد های بین المللی

استاندارد های بین المللی و ایزو فرآورده های نفتی، روان کننده ها و روغن های صنعتی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت) ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی) ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)  ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان) ISO 10004: 2018 (استاندارد …

استاندارد های بین المللی و ایزو فرآورده های نفتی، روان کننده ها و روغن های صنعتی ادامه »

حساب کاربری ندارید؟ از اینجا ثبت نام کنید