صدور گواهینامه ایزو 14001

مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهی نامه ISO 14001

چگونه یک سیاست زیست محیطی ISO 14001 بنویسیم

ISO 14001 باعث می شود تا مدیریت سازمان خط مشی های زیست محیطی را برای سازمان تعیین کند. این سیاست درباره چیست؟ چگونه آن را برای مدیریت توضیح می دهید؟ چگونه از کافی بودن آن اطمینان حاصل می کنید؟ چه مواردی را باید وارد کنید؟ در حالی که پاسخ این سوالات در هر شرکت متفاوت …

چگونه یک سیاست زیست محیطی ISO 14001 بنویسیم ادامه »

مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهنامه 14001

ISO 14001: 2015 بند ۹٫۱: نظارت و اندازه گیری

در این مقاله ما بند مربوط به نظارت، اندازه گیری و ارزیابی را در ISO 14001 بررسی می کنیم. همه استانداردهای تازه بازنگری شده یک نتیجه قابل انتظار دارند. در مورد ISO 14001: 2015 این نتیجه، بهبود عملکرد محیطی است.نسخه های قبلی استاندارد برای نظارت بر مناطقی که تأثیرات قابل توجهی در محیط زیست وجود …

ISO 14001: 2015 بند ۹٫۱: نظارت و اندازه گیری ادامه »

حساب کاربری ندارید؟ از اینجا ثبت نام کنید