برگزار شد

آموزش جامع الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱ در کارگاه های عملی به همراه اعطای گواهینامه بین‌المللی با اعتبار Exemplar Global