نام*
نام خوانوادگی*
نام کاربری*
تاریخ تولد*
محل تولد*
محل سکونت*
ایمیل*
آدرس وبسایت شخصی
رمز عبور*
تکرار پسورد*
لطفا تمامی فیلد های مورد نیاز را پر کنید
آیا مایل به دریافت پروژه پیاده سازی از طرف طاها مدیران هستید؟*
تحصیلات*
آیا در حال حاضر در سازمانی مشغول به کار هستید؟*
نام سازمان*
سمت*
از تاریخ*
شماره تلفن و محل کار*
سوابق شغلی*
لطفا تمامی فیلد های مورد نیاز را پر کنید
دوره های آموزشی
اگر دوره آموزشی مرتبط با تخصص خود دیده اید بر روی "اضافه سوابق دوره آموزشی" کلیک کنید تا اطلاعاتش را ثبت کنید
زبان های خارجی
زبان انگلیسی*
زبان های جارجی دیگر
نحوه آشنایی با شرکت طاها مدیران*
آیا شرایط و ظوابط همکاری مشاوران با طاها مدیران را مطالعه کرده اید؟*