iso 17025

مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهیانمه ایزو 17025

آشنایی کامل با بندها و الزامات ISO 17025

طبق اعلام سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ، الزامات ISO/IEC 17025: 2017 برای همه سازمان هایی که فعالیت آزمایشگاهی انجام می دهند، صرف نظر از اندازه شرکت، اعمال می شود. این استاندارد الزامات عمومی برای بی طرفی ، شایستگی و عملیات آزمایشگاهی ثابت را مشخص می کند. به همین دلیل آکادمی طاها مدیران یک مقاله …

آشنایی کامل با بندها و الزامات ISO 17025 ادامه »

مشاوره، پیاده سازی و صدور گواهی نامه ایزو

ISO/IEC 17025: 2017 چه تفاوتی نسبت به نسخه ۲۰۰۵ دارد

در اواخر سال ۲۰۱۷ ، نسخه سوم استاندارد ISO/IEC 17025 منتشر شد. این آخرین بازنگری استاندارد است که آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون سیستم های مدیریت کیفیت خود را بر اساس آن انجام می دهند.*واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع …

ISO/IEC 17025: 2017 چه تفاوتی نسبت به نسخه ۲۰۰۵ دارد ادامه »

مشاوره و پیاده سازی ایزو های پزشکی

گواهینامه های ISO ضروری در زمینه پزشکی

صنعت بهداشت و درمان توسط مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقررات انجمن های پزشکی و ارگان های حاکم هدایت می شود. دستیابی به برتری کیفیت، بهینه سازی روند فرآیند و مدیریت رویدادهای روزانه هدف هر مدیر بیمارستانی است. برای ساده سازی رویدادهای روزانه بیمارستان و پذیرفتن بهترین روش های جهانی، صدور گواهینامه ISO انتخاب …

گواهینامه های ISO ضروری در زمینه پزشکی ادامه »

ISO/IEC 17025:2017

الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2017 استاتدارد ISO/IEC 17025:2017استانداری بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های انجام آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد بین المللیISO 17025برای استفاده توسط آزمایشگاه هایی که در حال ایجاد سیستم های کیفی، اجرایی و فنی برای …

ISO/IEC 17025:2017 ادامه »

حساب کاربری ندارید؟ از اینجا ثبت نام کنید