چرخه اخذ گواهینامه

چرخه ایزو شرکت طاها مدیران عصر ماندگار

 

چرخه اخذ گواهینامه

 

1. تکمیل فرم اطلاعات

در این مرحله شما باید فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ارسال کنید. این فرم حاوی اطلاعاتی جهت بررسی وضعیت و ماهیت سازمان شما است.

2. بررسی و ارسال طرح

همکاران ما پس از بررسی فرم ارسالی، لیستی از گواهینامه های مرتبط جهت آگاه شدن از نحوه عملکرد و ضرورت ایزو های درخواستی و پیشنهادی را ارسال می نمایند.

3. ارسال قرارداد

همکاران ما در واحد حقوقی قرارداد همکاری مطابق با استانداردهای مرتبط را ارسال می نمایند.

4. ارسال پک مستندات

همکاران ما در واحد مشاوره مستندات مربوط به استانداردها را ارسال می نمایند. تعیین مسئولیت کلیه اشخاص مسئول در سیستم به طور شفاف تدوین راهکاری اجرایی برای مستقر کردن سیستم در نظر گرفته

6. اعلام برنامه ممیزی

همکاران ما در دپارتمان ایزو زمان و برنامه ممیزی را جهت آمادگی مجموعه شما ارسال می نمایند. در این مرحله مدارک مجموعه را بازنگری نموده و یک آنالیز از فعالیت های مورد نیاز جهت دستیابی به الزامات گواهینامه های مربوط به اخذ گواهینامه ایزو ارائه می نماید.

6. ثبت و صدور گواهینامه

همکاران ما پس از تأیید صورتجلسه ارسالی ممیز و انطباق مجموعه شما با با الزامات گواهینامه های مرتبط شما موفق به اخذ گواهینامه های مرتبط شده و گواهینامه های مرتبط را ارسال می نمایند.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram