فواید استانداردهای بین المللی:

برای کسب و کار: استانداردهای بین المللی ایزو، ابزارهای استراتژیک و دستورالعمل هایی هستند برای مقابله با برخی از چالشهای شرکت های خواستار کسب و کار مدرن
صرفه جویی در هزینه ها: استانداردهای بین المللی کمک به عملیات بهینه سازی و در نتیجه بهبود خط تولید می نمایند.
بالا بردن رضایت مشتری: استانداردهای بین المللی کمک به بهبود کیفیت،افزایش رضایت مشتری و افزایش فروش می نمایند. باعث رفع موانع تجاری و باز کردن بازارهای جهانی می شود.
افزایش سهم بازار:  استانداردهای بین المللی به افزایش بهره وری و مزیت رقابتی کمک می نماید.
مزایای زیست محیطی: استانداردهای بین المللی به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک می نمایند.
برای جامعه: ایزو بیش از ۱۹۵۰۰ استاندارد قابل لمس دارد که تقریبا” تمام جنبه های زندگی روزمره را در نظر گرفته است.