Food-legumes-and-cereals

استاندارد های بین المللی و ایزو غذایی حبوبات و غلات

استاندارد های بین المللی حبوبات و غلات روشی را برای تعیین جرم 1000 دانه غلات و حبوبات مشخص می کند. برای همه گونه های غلات و حبوبات به استثنای دانه های بذر برای اهداف کاشت قابل استفاده است. هر کدام از این استاندارد ها وظایف خاصی را به دنبال دارند اعم از تعیین میزان رطوبت و تعیین میزان چربی خام و کل چربی می باشد.

استاندارد های عمومی

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت)

ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی)

ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

HSE-MS (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی – بهداشت – محیط زیست)

 ISO 10002: 2018(استاندارد بین المللی سیستم شکایت مشتریان)

ISO 10004: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان)

ISO 10006: 2017 (استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در پروژه ها (مدیریت پروژه))

CRM (استاندارد بین المللی مدیریت ارتباط با مشتریان)


حلال (استاندارد بین المللی تطابق محصولات غذایی و کشتارگاه ها با الزامات قوانین اسلامی)

HACCP (استاندارد بین المللی سلامت غذا)

ISO 22000: 2018 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی)

ISO 16050: 2003 (استاندارد بین المللی آجیل و خشکبار)

ISO 520: 2010 (استاندارد بین المللی غلات و حبوبات)

ISO 5527: 2015 (استاندارد بین المللی غلات)

ISO 7970: 2011  (استاندارد بین المللی گندم)

ISO 19942: 2018 (استاندارد بین المللی ذرت)

ISO 6540: 1980 (استاندارد بین المللی ذرت – تعیین میزان رطوبت (بر دانه های غلات))

ISO 2171: 2007 (استاندارد بین المللی غلات، پالس ها و محصولات آنها)

ISO 712: 2009 (استاندارد بین المللی غلات و محصولات غلات – تعیین رطوبت)

ISO 6322-1: 1996 (استاندارد بین المللی ذخیره سازی غلات و پالس ها)

ISO 11085: 2015 (استاندارد بین المللی غلات، محصولات غلات و مواد خوراکی – تعیین میزان چربی خام و کل چربی)

ISO 24557: 2009 (استاندارد بین المللی پالس – تعیین میزان رطوبت)

ISO 6639-1: 1986 (استاندارد بین المللی غلات و پالس ها – تعیین آلودگی حشرات پنهان)

DIN 10355:2017 (استاندارد بین المللی حبوبات و غلات آرد شده)


GMP (Good manufacturing Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در تولید)

(Good Service Practice) GSP (استانداردهای بین المللی عملکرد خوب در ارائه خدمات)

GHP (Good Hygiene Practices) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب در رعایت بهداشت)

GLP (Good Laboratory Practice) (استاندارد بین المللی عملکرد خوب آزمایشگاهی)

BRC (British Retail Consortium) (استاندارد بین المللی ایمنی و کیفیت غذا در اتحادیه انگلستان)

(Safer Food Better Business) SFBB (استاندارد بین المللی ایمنی مواد غذایی در تولید- (بسته بندی انبارش و توزیع)

CODEX (استاندارد بین المللی کدکس برای محصولات غذایی)

FDA (سازمان غذا و دارو آمریکا)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.