مشاوره و پیاده سازی ایزو های مختص سازمان شما

ایزو سازمان شما

پیاده سازی استاندارد های بین المللی
ایزو سازمان شما

غذایی- چای، کاکائو

ISO 9001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت) ISO 14001: 2015 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی) ISO 45001: 2018 (استاندارد بین المللی

ادامه مطلب »