گروه مهندسی راهیان سبز


به لطف مهندس خوش خوی گروه ما توانست انواع گواهینامه‌های بین‌المللی و سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) و تمام مدارک مورد نیاز را دریافت کند تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن صفر تا صد ساخت پمپ بنزین را برای افراد دارای صلاحیت انجام دهیم.

آقای  تاجیک  • مدیریت گروه مهندسی راهیان سبز (ساخت پمپ بنزین)