اهداف آکادمی

اهداف آکادمی چیه؟

آکادمی طاها مدیران با برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای بین المللی ISO در زمینه‌های مختلف  از جمله مدیریت ریسک و فرصت ها، بهبود مستمر، ورود به بازارهای خارجی، افزایش رضایت مشتریان و نحوه بکارگیری ابزارها و تکنیک ها، به  شیوه ای نوین قصد دارد به سازمان ها در دستیابی به اهدافشان یاری رساند.